Tuy nhiên các mã độc này chưa hoạt động mà ở chế độ "ngủ đông". Theo đó, VNCERT yêu cầu các đơn vị thuộc phạm vi quản lý khẩn cấp theo dõi và ngăn chặn kết nối đến các tên miền: playball.ddns.info, nvedia.ddns.info, air.dcsvn.org. Ngoài ra, thực hiện rà quét hệ thống và xóa các thư mục và tập tin mã độc có kích thước tương ứng:

 

VNCERT hướng dẫn kiểm tra mã MD5, SHA-1 của tập tin và cách thức xóa tập tin chứa mã độc:

 

Đánh giá về mức độ nguy hiểm của các mã độc này, VNCERT cho rằng, các mã độc trên thuộc diện cực kỳ nguy hiểm, có thể đánh cắp thông tin và phá hủy hệ thống.