Tạp chí NĐT bộ mới được xuất bản từ ngày 30.4.2007, tháng ra 2 kỳ với khổ 20 x 28cm, in 4 màu và phát hành trên cả nước. Nội dung xoay quanh những vấn đề như: Quy hoạch, kiến trúc, môi trường... và những vấn đề mới nảy sinh từ con người và cuộc sống trong môi trường đô thị.

Nhân dịp này, NĐT đã giới thiệu và cho ra mắt Quỹ khuyến học Võ Liên Sơn (mang tên một nhà văn,  nhà giáo VN đầu thế kỷ XX) – quê tại tỉnh Hà Tĩnh. Quỹ nhằm giúp đỡ những nhà giáo có hoàn cảnh khó khăn, sinh viên, học sinh nghèo hiếu học.    

Đ.Hải