Sử dụng hai ngôn ngữ thiết kế khác nhau: Mô phỏng (iOS 6) và phẳng (iOS 7) nên có thể thấy rõ iOS 7 trông đơn giản hơn khá nhiều so với iOS 6 nhưng do sử dụng quá nhiều gam màu nóng nên có thể nhiều người sẽ cảm thấy phiên bản iOS mới nhất quá "nữ tính".