Xu hướng hiện nay là khách hàng đang bỏ điện thoại cố định sang dùng di động.

Lý giải về việc phải thay đổi mã vùng điện thoại, Bộ TT&TT cho biết, theo thống kê, trong những năm vừa qua số lượng thuê bao điện thoại di động ngày càng tăng, ngược lại số lượng thuê bao điện thoại cố định liên tục giảm. Xu hướng suy giảm số thuê bao điện thoại cố định có thể vẫn diễn ra trong những năm tới. 

Hiện tại, tổng số thuê bao điện thoại cố định và di động của Việt Nam khoảng 130 triệu. Trong đó, số thuê bao điện thoại cố định khoảng gần 7 triệu (chiếm khoảng 5,4% tổng số thuê bao), số lượng thuê bao điện thoại di động khoảng hơn 120 triệu (chiếm xấp xỉ 94,6% tổng số thuê bao).

Bộ TT&TT cho biết, trước đây trong quy hoạch kho số thì có tới 7 đầu số được dành cho dịch vụ điện thoại cố định và chỉ có 2 đầu số dùng cho di động. Về lâu dài, sự phát triển mạnh mẽ của thị trường viễn thông di động sẽ dẫn đến thiếu số cho di động trong khi thừa số cho cố định. Hiện số lượng thuê bao di động ngày càng tăng, ngược lại số lượng thuê bao cố định ngày càng giảm. Điều này bộc lộ sự thiếu hiệu quả trong quy hoạch, sử dụng kho số giữa mạng cố định và mạng di động nên cần đổi mã vùng điện thoại cố định để dồn đầu số cho phát triển thuê bao di động.

Cục Viễn thông cho biết, Thông tư số 22/2014/TT-BTTTT về quy hoạch kho số viễn thông có hiệu lực từ 1.3.2015, nhưng đây chưa phải là mốc thời gian áp dụng chính sách thay đổi mã vùng điện thoại cố định. Việc thay đổi mã vùng điện thoại cố định sẽ được thực hiện có lộ trình sau khi các doanh nghiệp viễn thông chuẩn bị sẵn sàng về mặt kỹ thuật và thông báo cho khách hàng. Theo Nghị định hướng dẫn Luật Viễn thông, khi tiến hành đổi số thuê bao, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phải thông báo trước 60 ngày đến các thuê bao trên phương tiện thông tin đại chúng; cho phép gọi đồng thời cách cũ và cách mới trong vòng 60 ngày.

Vẫn theo Cục Viễn thông việc thay đổi mã vùng điện thoại cố định sẽ được thực hiện theo từng khu vực (mỗi khu vực có từ 7 - 10 tỉnh, thành), trong khoảng 2 năm. Dự kiến đến hết năm 2016, sau khi tiến hành quy hoạch xong đối với dịch vụ điện thoại cố định, các đầu số điện thoại cố định đang sử dụng sẽ thừa ra là 03, 04, 05, 07, 08 được dùng cho phát triển thuê bao điện thoại di động. Lúc đó, Bộ TT&TT sẽ chuyển đổi các thuê bao di động 11 số hiện nay như; 0166xxxxxxx, 0122xxxxxxx, 0199xxxxxxx, 0188xxxxxxx được chuyển sang sử dụng đầu số của dịch vụ cố định này. Ví dụ các thuê bao 11 số có thể được chuyển thành thuê bao 10 số bằng các đầu số được quy hoạch cho dịch vụ cố định hiện nay như 080xxxxxxx, 030xxxxxxx, 050xxxxxxx. 040xxxxxxx, 070xxxxxxx.

Hiện Bộ TT&TT chưa chốt thời gian chính thức áp dụng chính sách thay đổi mã vùng điện thoại cố định.

Tính đến thời điểm này, VNPT sẽ bị ảnh hưởng lớn nhất vì doanh nghiệp này đang chiếm thị phần dịch vụ điện thoại lớn nhất. Tuy nhiên, việc kinh doanh dịch vụ điện thoại cố định đang gặp khó khăn trước xu hướng di động lên ngôi và cố định sụt giảm. Vào thời điểm cực thịnh VNPT có khoảng 13 triệu thuê bao cố định, thế nhưng hiện tại doanh nghiệp này chỉ còn khoảng 4,5 triệu thuê bao. Các doanh nghiệp còn lại như Viettel, FPT… không bị ảnh hưởng nhiều do số thuê bao quá ít.