Hiện nay, thành phố  đang xây dựng Quy chế phối hợp cảnh báo thông tin bão, động đất, sóng thần bằng tin nhắn điện thoại di động cho nhân dân trên địa bàn TPHCM. UBND  thành phố cũng đề nghị các doanh nghiệp, tập đoàn viễn thông xây dựng phương án nhắn tin trong từng đơn vị để tạo thành hệ thống cảnh báo liên thông, xuyên suốt các tỉnh, thành.