Khi truy cập vào mục "How To Buy" trên trang iPhone 5c của cửa hàng Apple trực tuyến hiện nay chỉ hiển thị có mỗi thông báo của hãng, tạm dịch rằng: Chúng tôi sẽ trở lại (bằng 9 ngôn ngữ của các thị trường Apple sẽ bán ra iPhone mới đầu tiên vào 20.9 tới).

Hiện tại, có lẽ do các đơn đặt hàng trước chỉ áp dụng với sản phẩm iPhone 5C nên hệ thống phục vụ cho sản phẩm này bị quá tải.

Một số thông tin cho là, Apple cố tình đẩy sản phẩm giá rẻ là iPhone 5C ra trước để tiêu thụ trước. Nhưng cũng có thông tin cho là Apple đang có trục trặc với phần quét vân tay của iPhone 5S nên sản phẩm chưa được phép đặt hàng.