Hồi tháng 6/2012,Thẩm phán Lucy Koh đã ra lệnh chống lại Nexus, dựa trên bằng sáng chế về tính năng tìm kiếm nhiều nguồn thông tin của Apple.

Trong phát biểu hôm 11.10, Tòa án Liên bang đã đảo ngược hoàn toàn phán quyết trên và cho rằng Koh đã lạm dụng quyền hạn của mình.

Toà phúc thẩm phán quyết, Apple thất bại trong việc chứng minh người tiêu dùng mua các sản phẩm Samsung vì công nghệ mà Apple đăng ký sáng chế.

Phán quyết hôm 11.10 của Tòa Phúc thẩm Liên bang Mỹ có thể không tác động quá lớn lên thị trường smartphone, khi Nexus là một sản phẩm đã lỗi thời trong dòng sản phẩm của Samsung.