Với iOS 7, bạn xem được các thông báo lưu trữ trong Notification Center ngay từ màn hình khóa cũng như khi đã mở khóa thiết bị. Tuy nhiên, tính năng này có thể khiến điện thoại bị hao pin nhanh chóng. Để giải quyết rắc rối này, Apple cho phép bạn cài đặt để chỉ gửi thông báo đến Notification Center mà không phải màn hình khóa.

Để truy cập Notification trên màn hình khóa, vuốt từ cạnh trên màn hình xuống. Có 3 cột: Today (hôm nay), All (tất cả) và Missed (bị bỏ qua). Cột Today hiển thị thông tin từ Calendar (lịch), Stocks (chứng khoán) và Reminders (nhắc nhở), cung cấp tổng quan về một ngày của người dùng. Cột All hiển thị thông báo từ mọi ứng dụng. Cuối cùng, cột Missed lưu những thông báo bị lỡ.

Bạn có thể cài đặt những thông tin nào được xuất hiện trên Notification Center trên màn hình khóa bằng cách vào Settings (cài đặt) > Notification Center (trung tâm thông báo). Tại đây, bạn vô hiệu hóa Notifications View. Lưu ý, tắt thông báo chỉ xóa các cột thông báo từ màn hình khóa, không ảnh hưởng đến Notification Center khi mở khóa thiết bị. Đây là lựa chọn phù hợp cho những người còn lo lắng đến quyền riêng tư khi xem thông báo trên màn hình khóa.

Cũng trên màn hình cài đặt này, bạn có thể tùy chọn những thông tin xuất hiện trong mục Today View. Vô hiệu hóa một mục bằng cách trượt biểu tượng sang bên trái. Chạm vào nút Edit (chỉnh sửa) ở góc trên bên phải màn hình để sắp xếp lại thứ tự các danh mục trong cột Today.