Diễn đàn khoa học và công nghệ lần thứ 6 có sự tham gia của hơn 300 sinh viên cùng lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ, ban giám hiệu của hơn 13 trường đại học, cao đẳng và đại diện các vườn ươm, doanh nghiệp, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp. Đây là dự án nằm trong khuôn khổ của Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ của Bộ Khoa học và Công nghệ, với mục tiêu thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học trong khu vực trường đại học, viện nghiên cứu thông qua các hoạt động trao đổi thông tin, tham gia các hội thảo, khoá huấn luyện trong và ngoài nước, tư vấn của chuyên gia... Các nhóm sau khi được hỗ trợ sẽ có thể hình thành doanh nghiệp khởi nghiệp dựa trên sản phẩm nghiên cứu và thương mại hoá các sản phẩm đó.

Trong khuôn khổ Diễn đàn lần thứ 6, ban tổ chức đã nhận được sự ủng hộ để thành lập Liên minh Câu lạc bộ nhà khoa học trẻ miền Nam, với sự tham gia của 13 trường đại học, cao đẳng trong đó có thể kể đến: Đại học Cần Thơ, Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh, Đại học quốc tế Hồng Bàng; Đại học Công nghệ Sài Gòn, Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh, Cao đẳng công nghệ thông tin iSpace, Cao đẳng Cần Thơ… Sự kết nối và cam kết tham gia có hiệu quả của liên minh này nhằm xây dựng mạng lưới nhà khoa học trẻ khởi nghiệp; phối hợp triển khai các hoạt động thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học của sinh viên; kết nối nguồn lực đầu tư, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp với cộng đồng nhằm thúc đẩy thương mại hoá sản phẩm sáng tạo, qua đó tạo nguồn cung cho thị trường công nghệ trong nước.

Ban tổ chức diễn đàn luôn đặt sinh viên và các nhà khoa học trẻ làm trung tâm và đây là cơ hội thể hiện ý tưởng sáng tạo, sản phẩm nghiên cứu hay mô hình kinh doanh. Đội ngũ chuyên gia, chủ doanh nghiệp, nhà đầu tư sẽ tư vấn, góp ý để các nhóm tiềm năng cải thiện, hoàn thiện sản phẩm của mình.