Giải pháp này giúp dễ dàng khử oxy ra khỏi dầu nhiệt phân sinh khối với hiệu suất cao, tăng chất lượng dầu nhiệt phân sinh khối; đồng thời mở rộng khả năng ứng dụng trong thực tế nhằm thay thế các sản phẩm dầu mỏ. 

Sinh khối được xem là nguồn năng lượng thay thế bền vững và thân thiện với môi trường, có thể được tận dụng để sản xuất nhiệt, hơi, điện hoặc chuyển hóa thành các dạng năng lượng như nhiên liệu lỏng và khí tổng hợp. Dầu nhiệt phân sinh khối (còn gọi là bio-oil hay dầu sinh học) có chứa một lượng lớn oxy được gắn vào mạch của các hydrocarbon, có nhiệt trị thấp (chỉ bằng 50% so với dầu nhiên liệu truyền thống).

Có nhiều phương pháp để nâng cấp dầu nhiệt phân sinh khối, trong đó có phương pháp dùng hydro loại oxy (hydrodeoxydenation - HDO), với sự hiện diện của chất xúc tác làm tăng khả năng loại oxy, tăng hiệu suất tạo ra hydrocarbon và sản phẩm thu được dễ dàng phối trộn với nguồn nguyên liệu trong các phân xưởng của nhà máy lọc dầu.