Trước đó, ngày 12.7.2011, Thủ  tướng Chính phủ ban hành văn bản  số 1138/TTg-HTQT về việc đồng ý cho Bộ Thông  tin và Truyền  thông  tiếp nhận dự án “Nâng cao khả năng sử dụng máy  tính và  truy nhập  internet công  cộng  tại Việt Nam”  (Dự án BMGF-VN) do  tổ  chức phi  chính phủ nước ngoài Bill & Melinda Gates Foundation (BMGF) tài trợ.

Dự án được Bộ Thông tin & Truyền thông chủ trì và phối hợp với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, UBND 40 tỉnh, Tổng công ty Bưu chính Việt Nam VNPost và các đơn vị liên quan triển khai tại 400 điểm thư viện công cộng (cấp tỉnh, huyện) và 1.000 điểm Bưu điện Văn hóa xã và 500 thư viện xã trên địa bàn 40 tỉnh khó khăn tại Việt Nam.

Lễ bàn giao  là một mốc quan  trọng của dự án, đánh dấu việc hoàn  thành  lắp đặt  trang  thiết bị và chính thức đưa các điểm truy nhập công cộng vào hoạt động, phục vụ nhu cầu về thông tin của người dân.

Với  sự  hỗ  trợ  và  chỉ  đạo  của  Bộ  TTTT,  Bộ VHTTDL, Ban QLDA cùng với các cơ quan, ban ngành  tại địa phương và các doanh nghiệp đã lựa chọn được đúng các điểm theo tiêu chí của văn kiện dự án, chuẩn bị cơ sở hạ tầng phù hợp và lắp đặt trang thiết bị đảm bảo tiến độ và chất lượng.

Sau khi hoàn thiện việc lắp đặt trang thiết bị và đưa vào sử dụng, người dân sẽ được sử dụng internet miễn phí ở các thư viện và giảm 50% cước phí  truy nhập ở các điểm BĐVHX để  tìm kiếm các  thông  tin hữu ích, cải thiện đời sống kinh tế và văn hóa của họ.

Thông tin về dự án được đăng tải tại website: http://www.i4ra.vn