Theo thông báo từ Apple, bản cập nhật iOS 7.0.2 sẽ có những điểm mới:

- Sửa lỗi cho phép gọi điện mà không cần mở khóa iPhone.
- Thêm lựa chọn bàn phím tiếng Hy Lạp để đặt làm mật khẩu.

Để cập nhật lên iOS 7.0.2, ngoài lựa chọn tải về qua giao thức OTA ngay từ thiết bị đang sử dụng. Người dùng cũng có thể thực hiện việc update hoặc restore bằng iTunes. iOS 7 chỉ tương thích với iPhone 4, iPod touch thế hệ năm và iPad 2 trở đi. Tải về tập tin *ipsw tương ứng với thiết bị:

- iPad (4th generation CDMA)
- iPad (4th generation GSM)
- iPad (4th generation WiFi)
- iPad mini (CDMA)
- iPad mini (GSM)
- iPad mini (WiFi)
- iPad 3 Wi-Fi (3rd generation)
- iPad 3 Wi-Fi + Cellular (model for ATT)
- iPad 3 Wi-Fi + Cellular (model for Verizon)
- iPad 2 Wi-Fi (Rev A)
- iPad 2 Wi-Fi
- iPad 2 Wi-Fi + 3G (GSM)
- iPad 2 Wi-Fi + 3G (CDMA)
- iPhone 5 (CDMA)
- iPhone 5 (GSM)
- iPhone 5c (CDMA)
- iPhone 5c (GSM)
- iPhone 5s (CDMA)
- iPhone 5s (GSM)
- iPhone 4s
- iPhone 4 (GSM Rev A)
- iPhone 4 (GSM)
- iPhone 4 (CDMA)
- iPod touch (5th generation)