Ngoài Mỹ, hiện tại người dùng tại các thị trường trọng điểm của Apple như Úc, Canada, Pháp, Đức, Hồng Kông, Nhật, Singapore, Anh, Trung Quốc cũng đã có thể đặt trước máy. Tại Mỹ, người dùng có thể đặt trước máy với giá kèm hợp đồng hoặc giá bán đứt (không hòa mạng). Nếu mua bản không khóa mạng, iPhone 5c 16GB có giá 549 USD trong khi 32GB có giá là 649 USD.

Người dùng có thể đặt trước với tất cả tùy chọn màu sắc của iPhone 5c bao gồm xanh lá, xanh dương, hồng, vàng và trắng. iPhone 5c được bán cùng ngày với iPhone 5s là 20.9, iPhone 5s không có thời gian đặt trước mà sẽ bán ra luôn.