Gói ứng dụng này cung cấp nhiều sự lựa chọn các ứng dụng năng suất để giúp hoàn thành công việc một cách nhanh chóng. Draft memos trong OfficeSuite Professional 7 quét các tập tin trực tiếp vào thiết bị của bạn với Genius Scan+ hoặc mở rộng vốn từ vựng với Merriam-Webster’s Third New International.

Các ứng dụng miễn phí còn bao gồm một số trò chơi phổ biến như Sonic the Hedgehog 4 phần 2 và Riptide GP2. Người dùng có thể tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về các gói ứng dụng miễn phí trên kho ứng dụng của Amazon.

Được biết, toàn bộ 10 ứng dụng phổ biến và 17 ứng dụng trò chơi mà Amazon cho phép tải miễn phí được dành cho các thiết bị di động Kindle Fire và Android.