Tuy nhiên, đến nay, chưa có một nghiên cứu, đánh giá nào về hiệu quả của việc làm này như: Tác động như thế nào đến mối quan hệ LĐ trong các đơn vị, DN? Góp phần ra sao trong việc giảm các vụ ngừng việc tập thể?... 

Qua thực tiễn hoạt động của các trung tâm tư vấn pháp luật CĐ, ông Nguyễn Tuấn Khanh - Chủ tịch LĐLĐ quận Gia Lâm - cho rằng, việc tư vấn cho đông người cùng lúc ít hiệu quả, phần lớn mọi người chỉ tập trung nghe được 10-15 phút đầu, sau đó quay sang chuyện riêng. Hơn nữa, để DN bố trí được một buổi tuyên truyền, tư vấn tập trung không phải là dễ. 

Vì thế, ông Tuấn Khanh đề xuất nên đổi mới, đa dạng hoạt động này theo hình thức sân khấu hóa, sinh hoạt theo nhóm, mở chuyên trang tư vấn các vấn đề về LĐ và CĐ trên báo, tạp chí; tổ chức các cuộc thi viết tìm hiểu… Trong đó, tuyên truyền, tư vấn theo hình thức sân khấu hóa sẽ dễ dàng đặt vấn đề với cơ sở hơn bởi qua đó, NLĐ không những nắm được pháp luật mà còn được nâng cao đời sống tinh thần thông qua việc hưởng thụ văn hóa, văn nghệ… 

Ông Đinh Văn Viện - Chủ tịch CĐ Dệt-May Hà Nội - cũng cho rằng, phương pháp tuyên truyền, phổ biến pháp luật cần được đổi mới theo hướng nói ít, thực hành nhiều. Cụ thể là tư vấn theo nhóm nhỏ và hỏi - đáp những vấn đề cụ thể, thiết thực đến từng đối tượng.