Thưa đồng chí, trải qua 85 năm hoạt động, CĐVN đã đào tạo, xây dựng đội ngũ CBCĐ mang bản chất GCCN, luôn phấn đấu vì lợi ích của NLĐ, của đất nước. Ngày 27.7, Tổng LĐLĐVN cũng tổ chức tôn vinh 85 chủ tịch CĐCS tiêu biểu. Xin đồng chí cho biết, thời gian tới, CĐ tiếp tục thực hiện những gì để vừa xây dựng được đội ngũ CB CĐCS mạnh, vừa bảo vệ được họ trong quá trình hoạt động?

- Bước vào giai đoạn đất nước ta đang đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước và hội nhập quốc tế, để đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới, việc xây dựng đội ngũ CBCĐ, nhất là CB CĐCS lại càng trở nên cấp bách hơn đối với tổ chức CĐVN, đồng thời cũng chính là nhiệm vụ quan trọng trong công tác CB của Đảng ta hiện nay, với những lý do như sau:

Một là, xây dựng đội ngũ CBCĐ có bản lĩnh chính trị vững vàng trên cơ sở lập trường GCCN, tuyệt đối trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và CNXH, có phẩm chất đạo đức, trình độ, năng lực, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu để đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ CĐ trong thời kỳ mới. Đảm bảo đủ nguồn CB cho mỗi kỳ ĐHCĐ các cấp.

Hai là, từng bước nâng cao chất lượng CBCĐ về mọi mặt, đặc biệt là về trình độ chuyên môn công tác CĐ và kỹ năng hoạt động CĐ, nhất là chủ tịch CĐCS có kỹ năng về thương lượng để đối thoại với người sử dụng LĐ ký được các TƯLĐTT, trong đó có những điều khoản có lợi hơn cho NLĐ so với quy định của luật pháp, đảm bảo CBCĐ có đủ tầm đáp ứng yêu cầu của Đảng, của CĐ trong giai đoạn cách mạng mới.

Ba là, xây dựng đội ngũ CBCĐ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước đảm bảo chất lượng toàn diện, vừa có kiến thức rộng và sâu, vừa giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, có hiểu biết về GCCN, CĐ và pháp luật; có khả năng nhạy bén xử lý nhanh các thông tin; thấu hiểu tình cảm, tâm tư, nguyện vọng của CNVCLĐ; biết tổ chức, tập hợp, lôi cuốn quần chúng tạo thành sức mạnh tổng hợp để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức CĐVN.

Bốn là, các CBCĐ ở cơ sở được thực tiễn chứng minh có bản lĩnh, có trình độ năng lực được NLĐ quý mến phải tuyển dụng họ vào biên chế của tổ chức CĐ, để các cán bộ này yên tâm công tác, cống hiến hết mình cho phong trào CN và hoạt động CĐ.

Hiện nay, vai trò đại diện quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho NLĐ ngày càng trở nên quan trọng. CĐ sẽ làm gì để vai trò này được thực hiện ngày càng hiệu quả, góp phần xây dựng mối quan hệ LĐ hài hòa, bền vững tại DN, thưa đồng chí?

- Để phát huy hơn nữa vai trò đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ, góp phần xây dựng mối quan hệ LĐ hài hòa, ổn định và tiến bộ trong DN, các cấp CĐ sẽ tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ cơ bản sau:

- Tập trung nghiên cứu, xây dựng và thực hiện có hiệu quả chương trình “Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả TƯLĐTT”. Đại diện tập thể NLĐ chủ động thương lượng, ký kết và giám sát việc thực hiện TƯLĐTT, chú trọng nâng cao chất lượng TƯLĐTT, công cụ quan trọng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ tại DN.

- Đề cao trách nhiệm, vai trò của CĐ trong việc tham gia với cơ quan nhà nước xây dựng chính sách, pháp luật về KTXH, LĐ, việc làm, tiền lương, nhà ở, BHXH, BHYT, BHTN, BHLĐ và chính sách, pháp luật khác liên quan đến tổ chức CĐ, quyền, nghĩa vụ của NLĐ.

- Phát triển đa dạng các hình thức và nâng cao chất lượng hướng dẫn, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, nhất là các vấn đề về quyền, nghĩa vụ của đoàn viên và NLĐ khi giao kết, thực hiện HĐLĐ, HĐ làm việc với đơn vị sử dụng LĐ và thực hiện tư vấn pháp luật miễn phí cho đoàn viên và NLĐ. Thực hiện tốt chức năng đại diện cho cá nhân, tập thể đoàn viên và NLĐ khởi kiện tại toà án khi quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của họ bị xâm phạm và đại diện cho tập thể đoàn viên và NLĐ tham gia tố tụng trong vụ án LĐ, hành chính, phá sản DN để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ.

Đồng chí Tòng Thị Phóng - Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội và đồng chí Đặng Ngọc Tùng - Uỷ viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - trao bằng khen cho các chủ tịch CĐCS tiêu biểu toàn quốc. Ảnh: H.N 

- Tăng cường phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, người sử dụng LĐ, chủ DN thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở. Nâng cao chất lượng hoạt động của ban thanh tra nhân dân. Tiếp tục nghiên cứu, chỉ đạo thực hiện việc ký TƯLĐTT cấp ngành T.Ư, ngành địa phương ở những nơi có đủ điều kiện.

- Chủ động tham gia với đơn vị sử dụng LĐ xây dựng và giám sát việc thực hiện thang, bảng lương, định mức LĐ, quy chế trả lương, quy chế thưởng, nội quy LĐ theo đúng quy định của pháp luật. Coi trọng việc tổ chức đối thoại giữa CĐ với đơn vị sử dụng LĐ để giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ của đoàn viên và NLĐ nhằm tăng cường quan hệ hợp tác, đảm bảo hài hoà lợi ích của DN - Nhà nước - NLĐ. Kịp thời kiến nghị với tổ chức, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, giải quyết khi quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của tập thể đoàn viên và NLĐ hoặc của đoàn viên và NLĐ bị xâm phạm.

- CĐ các cấp, nhất là CĐCS và CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở coi trọng việc tham gia xây dựng quan hệ LĐ hài hoà, ổn định và tiến bộ trong DN. Nắm chắc tình hình CNLĐ, chủ động tham gia với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp LĐ và đình công thông qua đối thoại, hoà giải, giải quyết tại toà án. Tổ chức và lãnh đạo đình công theo đúng quy định của pháp luật.

- Tăng cường công tác phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách, pháp luật về LĐ, CĐ, CB, CC, VC, BHXH, BHYT và chế độ, chính sách, pháp luật khác có liên quan đến quyền, nghĩa vụ của NLĐ; kiến nghị biện pháp sửa chữa thiếu sót, ngăn ngừa vi phạm, khắc phục hậu quả và xử lý hành vi vi phạm pháp luật.

- Xin cảm ơn đồng chí!