Nhà tập thể có diện tích 96m2 được UBND huyện đầu tư quỹ đất và 100 triệu đồng san lấp mặt bằng, LĐLĐ tỉnh trích Quỹ Mái ấm công đoàn hỗ trợ 540 triệu đồng xây dựng 3 phòng ở cấp 4 cho 12 giáo viên gặp khó khăn về nhà ở.

Mô hình xây dựng nhà Mái ấm công đoàn cho tập thể giáo viên là mô hình đầu tiên trong hệ thống công đoàn cả nước, riêng huyện Tịnh Biên là huyện miền núi được LĐLĐ tỉnh An Giang chọn  làm huyện điểm đầu tư xây dựng nhà Mái ấm công đoàn cho tập thể giáo viên căn cứ vào tình hình khó khăn về nhà ở của giáo viên trên địa bàn huyện.