Ngay sau khi báo Lao Động phản ánh, Cty Việt Hoa Tân đã mời 13 CN trở lại làm việc. Đồng thời bà Dinni Lieu - Giám đốc Cty Việt Hoa Tân - đã có thông báo gửi đến toàn thể CNLĐ trong Cty về việc không tiếp tục bố trí việc cho quản lý lạm quyền đuổi việc CN. Thông báo nêu rõ, (trích nguyên văn): Ngày 6.5, Cty có mời ông Hsu Chang Huan, SN 1952, quốc tịch Trung Quốc (Đài Loan), đến hỗ trợ Cty trong việc quản lý sản xuất tại đây.

Tuy nhiên, trong thời gian làm việc tại Cty, ông Hsu Chang Huan đã sai phạm về công tác quản lý, làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất tại Cty, cụ thể: Ngày 25 - 26.6, ông Hsu Chang Huan tự ý đuổi việc 13 CN tại Cty không có lý do chính đáng, không thông qua giám đốc Cty. Trong công tác quản lý có những lời lẽ xúc phạm CN tại Cty. Vì lý do trên, Ban giám đốc Cty quyết định: Tạm thời không bố trí cho ông Hsu Chang Huan làm việc tại Cty, đồng thời ông Hsu Chang Huan phải rời Cty trong ngày 27.6. Bắt đầu từ 13h30 ngày 27.6, ông Hsu Chang Huan không còn chức năng, quyền hạn gì tại Cty.