Tại cuộc họp lần này, các thành viên đã đóng góp nhiều ý kiến đánh giá, nhận xét xác đáng về các đơn vị được chọn, nhất là về thành tích của các đơn vị. Các thành viên hội đồng đều đồng tình cho rằng, việc vinh danh cần xem xét kỹ, trường hợp cần vinh danh phải thật xứng đáng.

Sau quá trình ghi nhận những ý kiến của các thành viên, Hội đồng bình chọn đã chọn ra 30 tập thể, cá nhân tiêu biểu, xứng đáng nhất để bầu chọn. Kết quả bỏ phiếu, 30 tập thể, cá nhân đã được các thành viên bầu chọn để vinh danh trong Chương trình “Vinh quang Việt Nam - Dấu ấn 30 năm đổi mới”. Theo Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường, đây là những tập thể, cá nhân có sự đóng góp hết sức xuất sắc trong 30 năm đổi mới của đất nước. 

Sau khi bầu chọn, Hội đồng sẽ trình danh sách này tới các cấp có thẩm quyền để quyết định; đồng thời tiếp nhận các ý kiến phản hồi từ dư luận về từng tập thể, cá nhân được bầu chọn.