Tại lễ biểu dương, 85 CNLĐ trực tiếp lao động sản xuất có thành tích xuất sắc tiêu biểu và 10 chủ tịch CĐCS được CĐ các KCN-CX Đà Nẵng khen thưởng.

Tính đến nay, CĐ các KCN-CX Đà Nẵng đã quản lý và chỉ đạo hoạt động của của 123 CĐCS với 48.729 LĐ, 42.698 đoàn viên CĐ. Hợn 2 năm qua, tuy sản xuất kinh doanh các doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn nhưng nhiều chủ tịch CĐCS đã năng động, tích cực cùng với Ban chấp hành CĐCS tìm nhiều giải pháp, nhiều cách làm phù hợp để giữ vững hoạt động CĐ, làm tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ.

Theo thống kê sơ bộ, đã có trên 60 DN hoàn thành và vượt kế kế hoạch sản xuất kinh doanh, trong đó chiếm 40% DN hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả thực sự trong thời gian qua.