Đây là điều mà không phải nơi nào cũng làm được.

Ngành xây dựng là ngành sản xuất  vật chất, lao động nặng nhọc, tiếp xúc nhiều với môi trường độc hại, nơi làm việc nguy hiểm, hầu hết là lao động ngoài trời. Các công trình xây dựng phân tán, lưu động trên địa bàn khắp cả nước, thậm chí ra nước ngoài. Đặc thù này đối với LĐ nữ lại càng khó khăn vất vả hơn, nhất là với nữ CNVCLĐ ở các đơn vị thi công xây lắp thường xuyên phải xa gia đình.

Theo số liệu của CĐ Xây dựng Việt Nam, tỉ lệ LĐ nữ trong ngành xây dựng bình quân chiếm 17,3%, so với 5 năm trước giảm 2,47% do quá trình sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. Trong đó, nếu tính cả số LĐ nữ ở khối địa phương và trung ương khoảng gần 70.000 người.

Phó Chủ tịch, Trưởng ban Nữ công CĐ Xây dựng VN Nguyễn Thị Yên khẳng định: Trong việc quản lý, sử dụng LĐ nữ, hầu hết các cấp CĐ trong ngành xây dựng đã chủ động phối hợp cùng chính quyền quan tâm thực hiện chế độ, chính sách đối với LĐ nữ theo quy định của pháp luật. Trên cơ sở đó, các đơn vị chú ý bố trí sắp xếp LĐ nữ vào vị trí công việc phù hợp với sức khỏe và trình độ của mỗi cá nhân, tập thể LĐ nữ.

Nhiều giải pháp đã được đưa ra nhằm tận dụng số LĐ nữ có chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ. Không ít doanh nghiệp đã dành nguồn kinh phí để đào tạo và bổ túc lại nghề cho chị em có tay nghề, giảm được tỉ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm trong LĐ nữ. Công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ LĐ nữ cũng được quan tâm, trên 90% số LĐ nữ trong các doanh nghiệp trực thuộc bộ được khám sức khoẻ định kỳ... Các cán bộ CĐ ngành xây dựng phấn chấn khi nói rằng các đơn vị ngành xây dựng không vi phạm quy định về những công việc cấm sử dụng LĐ nữ theo thông tư liên bộ 03 của Bộ LĐTBXH và Bộ Y tế quy định.