Hiện nay theo một số tác giả thì có nhiều định  nghĩa khác nhau về tư vấn pháp luật.

Một số luật gia cho là tư vấn pháp luật được hiểu là việc giải đáp pháp luật, hướng dẫn cá nhân, tổ chức trong nước và nước ngoài xử sự đúng pháp luật; cung cấp dịch vụ pháp lý giúp cho các cá nhân, tổ chức thực hiện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Hoạt động tư vấn pháp luật không chỉ bao gồm việc chuyển tải nội dung của một điều luật, một văn bản pháp luật, hoặc cung cấp thông tin về những quy định pháp luật có liên quan mà còn là việc sử dụng kiến thức pháp luật và kinh nghiệm của các chuyên gia pháp luật. Như vậy, người thực hiện tư vấn phải sử dụng lao động trí óc của mình để đưa ra một lời khuyên, giúp khách hàng có một hướng giải quyết đúng đắn.

Tư vấn pháp luật ngoài việc do Luật sư  theo quy định của Luật luật sư thực hiện, còn do các tổ chức đoàn thể xã hội thực hiện  được điều chỉnh bởi Nghị định số 65/2003/NĐ-CP ngày 11-6-2003 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động tư vấn pháp luật. Hoạt động tư vấn pháp luật này mang tính chất xã hội, miễn phí, không nhằm mục đích thu lợi nhuận, cho nhiều đối tượng khác nhau, trong đó có người lao động, công nhân, người nghèo,...

Việc tổ chức chuyên mục: Tư vấn Pháp luật của Đài Tiếng nói nhân dân TPHCM là một việc hết sức có giá trị cho người lao động, công nhân và được pháp luật cho phép, theo Luật phổ biến, giáo dục pháp luật 2012 cũng như tại điểm 5 Điều 10 Mục 1 chương II -LUẬT CÔNG ĐOÀN 2012 có quy định trong quyền và trách nhiệm của tổ chức công đoàn là: “Tổ chức hoạt động tư vấn pháp luật cho người lao động”.

Khi người lao động được tư vấn pháp luật thì hiểu được trong quan hệ lao động, quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của mình có được như thế nào, giúp cho họ biết nếu xảy ra sự vi phạm của người sử dụng lao động về những vấn đề này thì họ biết cách và thủ tục  tố tụng trong giải quyết tranh chấp hoặc khiếu nại theo quy định của pháp luật cũng như tránh được những đòi hỏi quá đáng mà họ tưởng là họ được có, giúp cho hạn chế các thắc mắc khiếu nại không cần thiết và có khi những đòi hỏi quá đáng còn đến mức độ vi phạm pháp luật.