Trường Trung cấp nghề kinh tế - kỹ thuật công đoàn Ninh Bình, tiền thân là Trung tâm giới thiệu việc làm và dạy nghề Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình. Là một đơn vị sự nghiệp công lập được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quyết định thành lập ngày 09/8/2010.

Mục tiêu chính của trường là đào tạo nghề, cung ứng nguồn nhân lực cho thị trường lao động, góp phần phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nhằm mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Ninh Bình nói riêng và cả nước nói chung.

Những năm qua, nhà trường đã từng bước vượt qua khó khăn làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ, giáo viên và học sinh. Trong suốt những năm qua, nhà trường đã tổ chức học tập và thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thông qua các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động văn hóa, văn nghệ… Nhà trường cũng đã từng bước đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng và đẩy mạnh đào tạo theo nhu cầu của xã hội. Trình độ của đội ngũ giáo viên được chuẩn hóa, chất lượng giảng dạy được nâng lên rõ rệt. Cơ sở vật chất của Nhà trường đang từng bước được hoàn thiện, công tác tuyển sinh đào tạo được chú trọng và đạt kết quả khích lệ.

 Tiết mục văn nghệ của học viên nhà trường. Ảnh: N.T

Năm học 2015 – 2016, nhiều giáo viên trong trường đã tham gia và đạt giải cao tại Hội thi giáo viên dạy nghề giỏi cấp tỉnh, nhiều cán bộ giáo viên đã vinh dự được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Bằng khen, danh hiệu chiến sĩ thi đua, lao động tiên tiến. Chi bộ nhà trường đạt chi bộ trong sạch vững mạnh…

Để có được những thành tích trên, trước hết là do sự nỗ lực, cố gắng đóng góp công sức không biết mệt mỏi của toàn thể cán bộ giáo viên và sự chuyên cần học tập tu dưỡng của học sinh toàn trường. Đặc biệt, nhà trường đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình… cùng sự phối hợp có hiệu quả của các trường đại học, các trường THPT dân lập, các trung tâm GDTX trên địa bàn tỉnh.