Nguồn quỹ này đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 57 căn nhà cho đoàn viên, CNVCLĐ khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh. Ngoài nguồn hỗ trợ từ quỹ, hầu hết “mái ấm công đoàn” đều được các gia đình được hỗ trợ, chính quyền, CNVCLĐ tại cơ quan, đơn vị của người được hỗ trợ đóng góp thêm để “mái ấm công đoàn” thêm khang trang.