Mở đầu phiên họp, Bộ phận kỹ thuật Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã cung cấp một số thông tin chung xác định mức lương tối thiểu: Chỉ số giá tiêu dùng; mức tăng trưởng kinh tế; năng suất lao động xã hội; tình hình lao động, tiền lương của người lao động; tình hình thành lập, giải thể, phá sản doanh nghiệp; Nhu cầu sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ. Bộ phận kỹ thuật cũng phân tích các phương án do các bên trong Hội đồng đề xuất.

Bộ phận kỹ thuật đề xuất các phương án tăng LTT vùng năm 2018: Theo đó, Bộ phận kỹ thuật đề nghị mức điều chỉnh năm 2018 thấp nhất là 5% và cao nhất là 8% theo các phương án sau:

Phương án 1: Điều chỉnh mức lương tối thiểu tăng từ 130 - 180 nghìn, tương đương 4,8 - 5,2% (bình quân 5%).

Phương án 2: Điều chỉnh mức lương tối thiểu tăng từ 160 - 220 nghìn, tương đương 5,9 – 6,2% (bình quân 6%).

Phương án 3: Điều chỉnh mức lương tối thiểu tăng từ 180 - 250 nghìn, tương đương 6,6 – 7,0% (bình quân 6,8%, bằng mức điều chỉnh phương án 1 và cải thiện thêm 1,8% theo mức đóng góp tối đa của lao động vào GDP).

Phương án 4: Điều chỉnh mức lương tối thiểu tăng từ 220 - 280 nghìn, tương đương 7,5 – 8,5% (bình quân 8,0%).

Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Phó Chủ tịch HĐTLQG Hoàng Quang Phòng trao đổi với phóng viên. Ảnh: Quế Chi 

Tiếp đó, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Phó Chủ tịch Hội đồng Tiền lương Quốc gia Mai Đức Chính phát biểu, cho rằng, mức tăng LTT vùng năm 2018 không thể thấp hơn năm ngoái (7,3%), trong khi điều kiện kinh tế đã có nhiều sáng sủa hơn, năng suất LĐ tăng cao. Ông Chính cũng nêu ra những quy định pháp luật làm căn cứ đưa ra mức tăng đề xuất của Tổng LĐ.  

Ông Chính đưa ra 2 phương án tăng LTT, theo đó, phương án thứ nhất, nếu đáp ứng lộ trình LTT đáp ứng mức sống tối thiểu vào năm 2018, thì mức tăng phải là 13,3%; còn phương án thứ 2 lộ trình kết thúc vào năm 2019 thì mức tăng phải là 10%. Ông Chính khẳng định, mức tăng không thể thấp hơn mức tăng năm 2017.

Tiếp theo, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Phó Chủ tịch HĐTLQG Hoàng Quang Phòng phát biểu, cho rằng điều chỉnh tiền LTT năm 2018 là cần thiết, tuy nhiên, cũng cần chia sẻ vì DN đang khó khăn, nhất là những DN trong lĩnh vực dệt may, giày da, thủy sản, điện tử…

Ông Phòng nhận định, cần thiết điều chỉnh tăng LTT vùng, và tăng phù hợp; còn nếu tăng cao, nguy cơ DN phải điều chỉnh cơ cấu, cắt giảm lực lượng LĐ, dẫn đến thất nghiệp... 

Ông Phòng đề xuất mức tăng LTT vùng năm 2018 chỉ ở mức 1-2%. 

Phát biểu tại phiên họp, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đề xuất mức tăng LTT vùng năm 2018 là 5%. 

Lao Động sẽ tiếp tục cập nhật.