Nỗ lực chăm lo cho người lao động

Cụm thi đua thi LĐLĐ 5 Tây Nguyên năm 2016 gồm các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng, do LĐLĐ tỉnh Gia Lai làm cụm trưởng, LĐLĐ Đắk Lắk làm cụm phó. Báo cáo kết quả thực hiện giao ước thi đua năm 2016, ông Khương Huy Hoàng – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk – cho biết, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng hoạt động của LĐLĐ các tỉnh trong cụm thi đua Tây Nguyên ngày càng đổi mới về hình thức, nội dung phong phú, thiết thực theo chiều sâu, hướng về cơ sở, vì quyền lợi người lao động.

Thực hiện Kế hoạch “Năm phát triển đoàn viên”, thành lập và xây dựng CĐCS vững mạnh, LĐLĐ 5 tỉnh đã phát triển mới 13.477 đoàn viên và số tăng thực tế là 6.382 đoàn viên. Trong đó LĐLĐ Gia Lai đã giao chỉ tiêu đến các cấp CĐ, củng cố Ban Chỉ đạo phát triển đoàn viên, điều động biệt phái 2 cán bộ LĐLĐ tỉnh sang thực hiện nhiệm vụ này. Kết quả, CĐ Gia Lai đã phát triển mới 4.695 đoàn viên, đạt 104,1% chỉ tiêu Tổng LĐLĐ Việt Nam giao.

Công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên và người lao động được tăng cường. LĐLĐ các tỉnh đã chỉ đạo các cấp CĐ tuyên truyền, phối hợp cho đoàn viên, CNVCLĐ học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, chỉ đạo triển khai việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2016. Đồng thời tăng cường đặt mua và đọc báo Lao Động nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 01/CT-TLĐ của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam. Đến nay các CĐCS trực thuộc LĐLĐ các tỉnh đã có báo Lao Động đạt 40% trở lên, điển hình là LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo CĐCS đặt mua 1.200 tờ báo/ngày, vượt chỉ tiêu 300%.

Nhằm đẩy mạnh công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, LĐLĐ các tỉnh Tây Nguyên đã bám sát chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam, xây dựng và ký kết quy chế phối hợp với UBND tỉnh, BHXH tỉnh, TAND tỉnh, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh… Phối hợp với các cơ quan chức năng thường xuyên thanh, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về lao động, CĐ, BHXH… nhằm kịp thời bảo vệ quyền lợi của người lao động. Kết quả đã tiếp nhận, tham gia giải quyết, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho hàng trăm đoàn viên, CNVCLĐ. LĐLĐ các tỉnh đã tổ chức khảo sát chất lượng bữa ăn ca của người lao động theo Nghị quyết 7C/NQ – BHC của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, kết quả khảo sát cho thấy bữa ăn ca của người lao động trên địa bàn Tây Nguyên có giá trị từ 8.500 – 60.000 đồng. Các chương trình “Tết Sum vầy”, “Tháng Công nhân” được LĐLĐ các tỉnh thực hiện đạt kết quả cao, như LĐLĐ Gia Lai tổ chức “Bánh chưng xanh vui Tết cùng CNLĐ” tại KCN Trà Đa (TP Pleiku), “Tết Sum vầy 2016” do LĐLĐ Đắk Lắk tổ chức…Về thu đoàn phí CĐ, kết quả thu bình quân năm 2016 đạt từ 93,7% trở lên. Trong đó LĐLĐ Gia Lai thu đạt 102,7% kế hoạch, Kon Tum 101,3%, Đắk Nông đạt 100% kế hoạch, Lâm Đồng gần đạt kế hoạch, Đắk Lắk 93,6%.

Hình thành tác phong người cán bộ CĐ

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Tâm - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Gia Lai – cho rằng, LĐLĐ các tỉnh cần học tập, nhân rộng kế quả thực hiện Chương trình xây dựng “Nhà mái ấm CĐ”, vận động ủng hộ xây dựng “Khu tưởng niệm nghĩa sỹ Hoàng Sa” có hiệu quả của Đắk Lắk. Về phát triển đoàn viên, ông Tâm cho rằng dù gặp nhiều khó khăn, nhưng nhờ biệt phái cán bộ, kiên trì thực hiện nên Gia Lai vẫn vượt chỉ tiêu Tổng LĐLĐ Việt Nam giao.

Còn ông Thái Văn Thịnh - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng – đánh giá: “Đáng mừng là đội ngũ cán bộ CĐ chuyên trách và không chuyên trách đã có bước trưởng thành hơn trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình, đã giảm sự nặng nề về hành chính, hình thành tác phong của người cán bộ CĐ, nhất là bám sát cơ sở”. Cũng theo ông Thịnh, về khởi kiện các DN nợ BHXH, LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng đã hoàn thiện một bộ hồ sơ gửi TAND tỉnh khởi kiện một doanh nghiệp nợ trên 2 tỉ đồng BHXH. “Ngoài ra, chúng tôi đã làm công văn gửi đến gần 10 DN đề nghị trả nợ, nếu không LĐLĐ tỉnh sẽ tiếp tục khởi kiện ra tòa trong năm 2017” – ông Thịnh nói.

Nói về công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên và người lao động, ông Nghiêm Xuân Bang – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kon Tum – cho biết: “Chúng tôi đánh giá rất cao chất lượng của báo Lao Động hiện nay, đội ngũ phóng viên của báo rất sâu sát cơ sở và tổ chức CĐ của chúng ta. Ở Kon Tum, chúng tôi chỉ đạo mỗi CĐCS có từ 20 đoàn viên trở lên phải đặt mua một tờ báo Lao Động. Nhưng một số CĐCS có số lượng đoàn viên ít, phải đọc báo điện tử, mà báo điện tử thì thông tin nghèo nàn. Cho nên sắp tới, chúng ta cần suy nghĩ thêm làm thế nào đề người lao động được tiếp cận thông tin bổ ích trên báo chí công đoàn nhiều hơn”.

Hội nghị đã công bố quyết định của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc tặng cờ thi đua dẫn đầu Cụm thi đua LĐLĐ 5 tỉnh Tây Nguyên cho LĐLĐ tỉnh Gia Lai, tặng cờ thi đua xuất sắc cho LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk. Hội nghị cũng bầu LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk làm Cụm trưởng Cụm thi đua LĐLĐ 5 tỉnh Tây Nguyên năm 2017 và bầu LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng làm Cụm phó.

Hội nghị tổng kết giao ước thi đua Cụm LĐLĐ 5 tỉnh Tây Nguyên năm 2016
Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk Khương Huy Hoàng trình bày báo cáo tổng kết giao ước thi đua