Đánh giá tổng kết hoạt động trong năm vừa qua, đồng chí Nguyễn Đồng – Phó chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trong năm 2016, phong trào CNVCLĐ và hoạt động CĐ các tỉnh trong Cụm thi đua đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Ban Thường vụ LĐLĐ các tỉnh đã bám sát chương trình công tác của cấp ủy Đảng và Tổng LĐLĐ Việt Nam, phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh, các sở, ban, ngành…để chỉ đạo hướng dẫn các cấp CĐ tập trung triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI CĐ Việt Nam và Nghị quyết CĐ tỉnh.

Nhiều hoạt động tiêu biểu, thiết thực mang lại nhiều hiệu quả, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, xây dựng đội ngũ công nhân và tổ chức CĐ vững mạnh. 

Công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, CNVCLĐ đạt kết quả tốt. Các hoạt động xã hội, từ thiện của CĐ tiếp tục được các cấp CĐ, đoàn viên, CNVCLĐ quan tâm hưởng ứng tham gia. Các nguồn hỗ trợ từ các tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh đã kịp thời giúp đỡ NLĐ vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, qua đó, vị thế của tổ chức CĐ ngày càng được nâng cao. Tạo cho đoàn viên niềm tin, gắn bó mật thiết hơn với tổ chức CĐ.

Trong năm 2016, LĐLĐ các tỉnh đã triển khai thực hiện tốt Chương trình xây dựng Nhà ở Mái ấm Công đoàn cho CNVCLĐ. Các tỉnh đã vận động từ các nguồn hỗ trợ và của CNVCLĐ, đóng góp được 8,69 tỉ đồng, đã hỗ trợ xây dựng 154 nhà mới với số tiền 6,047 tỉ đồng, sửa chữa 20 ngôi nhà, số tiền 395 triệu đồng. 

Vận động CNVCLĐ tích cực đóng góp xây dựng Quỹ Vì người nghèo, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, Nghĩa tình Hoàng Sa, và xây dựng Khu tưởng niệm Nghĩa Sỹ Hoàng Sa. Tiếp nhận và hỗ trợ cho các gia đình có người chết trong đợt mưa lũ vừa qua. 

Kịp thời thăm hỏi, động viên, hỗ trợ ngư dân bị thiên tai, nhân tai trên biển, giúp ngư dân vượt qua khó khăn, tiếp tục vươn khơi bám biển, làm ăn sinh sống và bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương.

Bên cạnh đó, trong năm 2016, hoạt động CĐ vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế. Công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ vẫn chưa phù hợp với từng loại hình cơ sở, nhất là CĐ cơ sở trong doanh nghiệp. Chương trình nhà ở cho công nhân có thu nhập thấp; các thiết chế văn hóa phục vụ đời sống tinh thần cho CNLĐ tại các Khu công nghiệp, Khu kinh tế còn nhiều thiếu thốn, bất cập.

Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở có nơi còn hình thức, hội nghị NLĐ , tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc còn lúng túng, chưa đi sát với thực tế theo nhu cầu, nguyện vọng của đoàn viên, CNVCLĐ; vai trò của CĐ trong việc thương lượng, ký kết và giám sát việc thỏa ước lao động tập thể có nơi còn mờ nhạt…

Tình trạng nợ đọng BHXH ngày càng tăng, gây khó khăn trong việc giải quyết chế độ, chính sách đối với NLĐ…ảnh hưởng đến đời sống, việc làm và phong trào thi đua trong CNVCLĐ.

Tại hội nghị, Cụm thi đua LĐLĐ 6 tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ cũng đã thông qua các mục tiêu, phương hướng hoạt động CĐ năm 2017 và xây dựng bảng chấm điểm thi giữa các tỉnh trong cụm với 10 tiêu chí. Trong đó, các tiêu chí trọng tâm là làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức chính trị, hiểu biết chính sách, pháp luật cho CNVCLĐ; tổ chức có hiệu quả các hoạt động xã hội, từ thiện và chăm lo đời sống cho CNVCLĐ …

Dịp này, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tặng cờ thi đua cho tỉnh LĐLĐ tỉnh Quảng Nam, LĐLĐ tỉnh Ninh Thuận đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua CNVCLĐ và hoạt động CĐ năm 2016, khối thi đua cụm duyên hải Nam Trung bộ.

Tặng cờ thi đua cho hai đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động CĐ