Theo đó, trong năm 2011, LĐLĐ TP và các cấp CĐ đã phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp tổ chức các đoàn kiểm tra công tác bảo hộ lao động tại 30 DN, kiểm tra thực hiện chính sách pháp luật tại 700 đơn vị; tập huấn nâng cao năng lực pháp luật lao động và ATVSLĐ cho 650 cán bộ CĐ, ATVS viên, CNLĐ; tổ chức các buổi tuyên truyền, tư vấn kiến thức pháp luật, ATVSLĐ tại các khu nhà trọ, DN... Công tác ATVSLĐ - PCCN và các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ - PCCN được các cấp CĐ TP thực hiện tốt, tạo được những chuyển biến tích cực trong việc cải thiện điều kiện làm việc cho NLĐ, góp phần đáng kể trong phòng ngừa TNLĐ và bệnh nghề nghiệp.

Nhân dịp này, Tổng LĐLĐVN tặng bằng khen cho 6 tập thể và cá nhân; LĐLĐ TP tặng cờ cho 4 tập thể, bằng khen cho 30 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác ATVSLĐ - PCCN năm 2011.    

H.H