Công văn nêu rõ: Những ngày qua, tại các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên - Huế đã xảy ra mưa lớn trên diện rộng, đặc biệt tại các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh. Mưa lũ đã làm chết và mất tích 29 người, trên 121.000 ngôi nhà, nhiều công trình cơ sở hạ tầng như trạm xá, bệnh viện, trường học, giao thông, thủy lợi bị ngập, hư hại; đời sống của nhiều hộ dân vùng ngập lũ, nhất là tại hai tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh đang hết sức khó khăn. Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đề nghị các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam và BHXH các tỉnh, thành phố phát động tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách trong toàn thể công chức, viên chức, người lao động và trích tối thiểu mỗi người 1 ngày lương cơ bản.
Tại Cơ quan BHXH Việt Nam đã tổ chức quyên góp trực tiếp được 160 triệu đồng.