Tại buổi gặp mặt, LĐLĐ quận đã trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức CĐ” của Tổng LĐLĐ VN cho 9 cán bộ CĐCS; trao “Giải thưởng 28.7” cho 26 chủ tịch CĐCS xuất sắc tiêu biểu.

Chiều cùng ngày, LĐLĐ quận Ngũ Hành Sơn tổ chức lễ kỷ niệm 85 Ngày thành lập CĐ Việt Nam và gặp các cán bộ CĐCS qua các thời kỳ. LĐLĐ quận đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức CĐ” của Tổng LĐLĐ VN cho 5 cán bộ CĐCS xuất sắc tiêu biểu.