Trong những năm qua, do sự tác động của khủng hoảng, suy thoái kinh tế thế giới và trong nước, nhiều DN trên địa bàn Thành phố bị ảnh hưởng nghiêm trọng, SXKD bị ách tắc, thị trường bị thu hẹp, làm ăn thua lỗ nên việc thực hiện chế độ chính sách, tiền lương, đời sống của NLĐ bị ảnh hưởng rất lớn. Tình  trạng DN nợ lương, nợ BHXH, không giải quyết đúng, đủ chế độ chính sách cho NLĐ xảy ra khá phổ biến, làm cho NLĐ bức xúc, thiệt thòi về quyền lợi, dẫn đến đình công, đơn thư, kiện cáo và tranh chấp lao động xảy ra khá nhiều. Số lượng đơn thư của NLĐ có chiều hướng gia tăng. Nhiều NLĐ khi bị vi phạm chế độ chính sách thì không biết kêu ai, nhờ ai và đến đâu để nhờ giúp đỡ, can thiệp, bảo vệ quyền lợi.

Trong khi đó lực lượng cán bộ chuyên trách CĐ thì ít, địa bàn Thành phố lại rộng nên cũng không thể hàng ngày, hàng giờ đi sâu, đi sát nắm bắt hết tình hình, tâm tư nguyện vọng, chế độ chính sách và những vướng mắc của NLĐ. Do đó, LĐLĐ Thành phố đã nghiên cứu và đề ra sáng kiến là tổ chức đường dây nóng 24/24 giờ giữa NLĐ, CĐCS với LĐLĐ Thành phố. Lấy số điện thoại của Văn phòng cơ quan (054.3823064) và số điện thoại của Đ/c Chủ tịch LĐLĐ Thành phố (0905219080)làm đường dây nóng thông tin 24/24. NLĐ, các CĐCS có thể trực tiếp đến Văn phòng  hoặc điện thoại về hai số điện thoại trên để thông tin, phản ánh hoặc đề nghị tư vấn những vấn đề mà mình bức xúc hoặc đáng quan tâm.

Tổ chức đường dây nóng 24/24 giữa NLĐ, CĐCS với LĐLĐ Thành phố nhằm tạo điều kiện cho NLĐ và các CĐCS thông tin kịp thời mọi vấn đề và tâm tư, nguyện vọng, về chế độ chính sách, về quyền lợi của NLĐ, về những vấn đề cần thông tin, giải đáp chính sách pháp luật, tư vấn Luật Lao động, Luật Công đoàn cho NLĐ và các CĐCS. Tạo điều kiện cho NLĐ và các CĐCS kịp thời thông tin, phản ánh một cách nhanh nhất về tranh chấp lao động giữa NLĐ và người sử dụng lao động, đặc biệt là khi có khả năng xảy ra đình công hoặc đã nổ ra đình công.

Thông tin đường dây 24/24 sẽ giúp cho lãnh đạo LĐLĐ Thành phố nắm bắt kịp thời mọi vấn đề bức xúc của NLĐ và CĐCS để có phương án giải quyết và kịp thời báo cáo lên lãnh đạo các cấp, các ban nghành liên quan để  chỉ đạo, phối hợp giải quyết.

Để đảm bảo đường dây thông tin thông suốt, liên tục 24/24 giờ, để bất cứ lúc nào NLĐ hoặc CĐCS thông tin đến thì đều nhận được thông tin một cách nhanh chóng, kịp thời và đầy đủ, LĐLĐ Thành phố đã bố trí cán bộ trực 24/24 giờ trong ngày và tất cả mọi ngày trong năm, kể cả thứ 7, chủ nhật và cả ngày lễ để đáp ứng yêu cầu phản ánh thông tin của NLĐ và của CĐCS.

Sau khi nhận được thông tin phản ánh của NLĐ hoặc của CĐCS lãnh đạo LĐLĐ Thành phố đề ra phương án giải quyết kịp thời, đáp ứng yêu cầu cho NLĐ hoặc CĐCS. Cụ thể là : những vấn đề có tính chất đơn giản thì cán bộ trực đường dây thông tin 24/24 chủ động tư vấn, giải quyết ngay, sau đó báo cáo cho lãnh đạo. Những vấn đề có tính chất phức tạp thì cán bộ trực ghi chép đầy đủ thông tin vào sổ và kịp thời báo cáo cho lãnh đạo biết để chỉ đạo xử lý. Những vấn đề phức tạp liên quan đến tranh chấp lao động, đình công hoặc liên quan đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội thì lãnh đạo LĐLĐ Thành phố báo cáo kịp thời lên lãnh đạo các cấp, các ban nghành liên quan để  chỉ đạo, phối hợp giải quyết.

Tổ chức đường dây thông tin 24/24 đã được LĐLĐ Thành phố thống nhất cho áp dụng kể từ ngày 01/3/2012 cho đến nay và đã ban hành văn bản cho tất cả các CĐCS, các Nghiệp đoàn trên địa bàn Thành phố yêu cầu phải thông báo công khai cho toàn thể CNVCLĐ biết số điện thoại và mục đích, yêu cầu của thông tin đường dây nóng 24/24 để NLĐ và các CĐCS biết để kịp thời phản ánh lên LĐLĐ Thành phố những vấn đề tâm tư, nguyện vọng, chế độ chính sách hoặc tranh chấp lao động, đình công tại cơ sở.

Qua 3 năm LĐLĐ Thành phố mở đường dây thông tin 24/24 giờ đã có hàng trăm CNVCLĐ và nhiều CĐCS trên địa bàn Thành phố đã liên lạc, thông tin phản ánh tình hình lên LĐLĐ Thành phố. Thậm chí, đã có nhiều NLĐ (cá nhân và tập thể) đã trực tiếp đến Văn phòng LĐLĐ Thành phố để thông tin, phản ánh tình hình hoặc đề nghị tư vấn, giải quyết về chế độ chính sách cho NLĐ.

Việc tổ chức đường dây thông tin 24/24 giờ giữa NLĐ, CĐCS với LĐLĐ Thành phố là một sáng kiến nhằm thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, là sự đổi mới quan trọng trong nội dung, giải pháp hoạt động Công đoàn trong tình hình mới.

Đường dây thông tin 24/24 giờ giữa NLĐ, CĐCS với LĐLĐ Thành phố đã thực sự là cầu nối giữa tổ chức Công đoàn Thành phố với NLĐ và CĐCS, là nhịp cầu, là sự gắn kết, là chỗ dựa cho NLĐ trong mọi lúc, mọi nơi. Để làm được việc này tuy làm cho cán bộ Công đoàn vất vã hơn khi phải thường trực 24/24 giờ/ ngày và tất cả mọi ngày trong năm, kể cả thứ 7, chủ nhật và ngày lễ nhưng thực sự là niềm vui của tổ chức Công đoàn Thành phố khi đã đáp ứng được phần nào về thông tin, về bảo vệ quyền lợi cho NLĐ, làm cho tổ chức Công đoàn Thành phố Huế thực sự là chỗ dựa tin cậy cho người lao động.