Tai nạn lao động gia tăng 8,9% mỗi năm

Theo số liệu Tổng LĐLĐVN đưa ra tại hội nghị, cùng với sự tăng trưởng của nền kinh tế thì số lượng DN và lực lượng lao động đang gia tăng mạnh mẽ. Hiện cả nước có hơn 45 triệu LĐ, trong đó số LĐ chưa qua đào tạo, thiếu ý thức và tác phong công nghiệp vẫn còn chiếm tỉ lệ cao.

Ông Trần Đại Khu - Phó Chủ tịch CĐ Viên chức VN, nêu ý kiến: “Tai nạn lao động (TNLĐ) gia tăng, nhưng nếu so sánh với mức phát triển DN và lực lượng LĐ thì tỉ lệ TNLĐ trên số lượng DN và NLĐ lại giảm”. Tuy vậy, tình hình TNLĐ trên thực tế vẫn rất nghiêm trọng. Mặc dù các cơ quan chức năng và tổ chức CĐ các cấp đã nỗ lực đẩy mạnh công tác BHLĐ, đặc biệt là thanh tra, kiểm tra giám sát BHLĐ, nhưng tình trạng người sử dụng LĐ vi phạm các quy định về ATVSLĐ vẫn có xu hướng gia tăng. Môi trường lao động bị ô nhiễm về bụi, ồn, rung, nóng, hơi khí độc... vẫn còn cao (khoảng từ 25-35%).

Trong khi đó trang thiết bị, công nghệ sản xuất của các DN VN nhìn chung vẫn ở tình trạng lạc hậu so với thế giới từ 15-30 năm. Tỉ lệ cơ khí hóa, tự động hóa chỉ đạt dưới 10%... Thực trạng đó khiến cho TNLĐ ở VN tăng trung bình 8,9% về số vụ và tăng 7,8% về số người chết. Tính từ năm 2005 đến nay, bình quân mỗi năm xảy ra trên 6.000 vụ TNLĐ, làm chết và bị thương hơn 6.000 người, trong đó số người chết bình quân trên 600 LĐ mỗi năm. Đặc biệt, TNLĐ trong khu vực DN ngoài nhà nước ngày càng nhức nhối - tăng từ 26% lên tới 42,4%. 

Chỉ tính riêng năm 2009, cả nước đã xảy ra 598 vụ TNLĐ chết người làm 652 người chết, tăng 8,52% về số vụ và tăng 1,24% số người bị chết so với năm 2008. Các địa phương có TNLĐ chết người cao nhất là TPHCM (139 vụ, chiếm 21,6% tổng số cả nước), Quảng Ninh (27 vụ với 30 người chết, chiếm 4,06% cả nước)...

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Mai Đức Chính trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc tại hội nghị. Ảnh: Q.C

Giải pháp của công đoàn

Nghị quyết 5b/NQ-BCH của Tổng LĐLĐVN về “Đẩy mạnh công tác BHLĐ của tổ chức CĐ trong tình hình mới” chính là thể hiện mối quan tâm lớn của tổ chức CĐ trong việc tham gia phòng ngừa TNLĐ, đảm bảo ATVS, bảo vệ tính mạng, sức khỏe NLĐ tại nơi làm việc, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ CNH-HĐH đất nước. Kết quả của việc thực hiện NQ 5b trong 5 năm qua đã khẳng định vai trò của tổ chức CĐ, nhất là trong việc tổ chức phong trào quần chúng làm công tác BHLĐ để cải thiện điều kiện làm việc, ngăn ngừa, hạn chế TNLĐ và bệnh nghề nghiệp cho CNLĐ.

CĐ cũng thể hiện rõ vai trò không thể thiếu trong tham gia xây dựng chính sách, pháp luật về BHLĐ và  tổ chức thực hiện công tác ATVSLĐ - PCCN; huấn luyện BHLĐ và bồi dưỡng kiến thức pháp luật, chính sách chế độ của Nhà nước về ATVSLĐ cho tất cả các đối tượng từ CNLĐ trực tiếp đến người sử dụng LĐ...

Để đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 5b của Tổng LĐLĐVN trong thời gian tới, hội nghị nhấn mạnh đến việc nâng cao chất lượng phong trào quần chúng làm công tác BHLĐ do CĐ phát động. Phong trào này phải phát triển lên một bước mới để góp phần thay đổi cơ bản nhận thức về trách nhiệm của mọi tầng lớp trong xã hội nói chung và trong DN nói riêng đối với công tác BHLĐ; làm cho việc đảm bảo ATVSLĐ không chỉ là trách nhiệm bắt buộc mà còn trở thành ý thức, thói quen sống và làm việc của mọi người, nhất là người sử dụng LĐ và NLĐ.

Cần phải hướng tới xây dựng nét “Văn hóa ATVSLĐ” trong mỗi DN. Tổ chức CĐ sẽ tập trung chỉ đạo CĐCS thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của mạng lưới ATVS viên; nghiên cứu mô hình quần chúng tham gia quản lý ATVSLĐ ở các DN, đồng thời xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong phong trào quần chúng làm công tác BHLĐ.

Hoàng Quang