Với việc ra đời Trung tâm BHLĐ Tiền Giang, công tác an toàn – vệ sinh lao động (ATVSLĐ) được nâng lên, bài bản và chuyên nghiệp hơn.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tiền Giang – ông Trương Văn Hiền – chia sẻ: Kinh tế xã hội tỉnh nhà phát triển nhanh, đến nay đã có hơn 4.000 doanh nghiệp hoạt động trên nhiều lĩnh vực, lực lượng công nhân tăng nhanh, yêu cầu thực hiện ATVSLĐ ngày càng bức thiết. Trước đây công tác này được nhiều ngành tham gia thực hiện, mang tính phong trào, manh mún, không chuyên nghiệp, không có tổ chức đủ tư cách. Xuất phát từ thực tế đó, LĐLĐ tỉnh đã làm đề án và được UBND tỉnh ủng hộ, đưa đến sự ra đời Trung tâm BHLĐ trực thuộc LĐLĐ tỉnh. Mục tiêu cuối cùng của Trung tâm BHLĐ là bảo đảm sức khỏe cho NLĐ; tránh rủi ro cho doanh nghiệp; bảo vệ môi trường làm việc.

Tại lễ ra mắt, Giám đốc Trung tâm BHLĐ Tiền Giang – ông Đỗ Minh Hồng – đã vạch ra kế hoạch khá bài bản và chi tiết. Đối tượng đầu tiên được nhắm đến là đông đảo NLĐ. Công nhân ở Tiền Giang (và các tỉnh miền Tây nói chung) vốn xuất thân từ đồng ruộng, tác phong công nghiệp, ý thức BHLĐ còn rất hạn chế. Bằng những phương pháp huấn luyện trực quan, dễ nhớ sẽ giúp cho NLĐ tiếp cận với công tác BHLĐ một cách tự nhiên, như: Làm sổ tay ngắn gọn BHLĐ phát cho NLĐ; soạn quy trình kỹ thuật cho từng loại máy móc, thiết bị v.v... Công tác huấn luyện BHLĐ sẽ không còn mang tính “giúp đỡ” như trước, mà là hợp đồng trách nhiệm, có cho ra sản phẩm, có nghiệm thu, bàn giao, bảo hành... Chủ doanh nghiệp sẽ an tâm hơn với dịch vụ BHLĐ được trung tâm cung cấp, NLĐ sẽ được bảo vệ tốt hơn, môi trường lao động, sản xuất của tỉnh nói chung sẽ được cải thiện...

Theo ông Trương Văn Hiền, với nhân lực hạn chế hiện nay của trung tâm (5 người, trong đó có 1 kỹ sư BHLĐ, 1 kỹ sư điện...), việc tổ chức các chuyên gia kỹ thuật chuyên ngành hợp tác là yếu tố quyết định sự thành công của trung tâm. Với tư cách pháp nhân rõ ràng, với mục tiêu đầy tính nhân bản, gắn với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Trung tâm BHLĐ Tiền Giang sẽ góp tiếng nói thuyết phục của tổ chức công đoàn vào đời sống của địa phương.