Trong số này, có 36 DN nêu con số cụ thể, còn lại 3 DN chỉ nói chung là sẽ đảm bảo đời sống ổn định cho CN. Theo thống kê từ 36 DN, thưởng Tết Âm lịch bình quân là 1,9 triệu đồng/LĐ; thưởng Tết Dương lịch bình quân là 250.000 đồng/LĐ.

Ngoài ra, trong 36 DN này, số tiền thưởng Tết Âm lịch cao nhất là hơn 14,5 triệu đồng/người thuộc về Cty Yazaki. Về số tiền bình quân thưởng Tết Âm lịch, trong số 36 DN trên, cao nhất là 5,5 triệu đồng/LĐ (Cty may Hưng Nhân); thấp nhất là 300.000 đồng/LĐ (Cty dệt Meina meina). Được biết, toàn tỉnh Thái Bình hiện có 3.300 DN đang hoạt động.