Đây là hoạt động lớn của Tổng LĐLĐVN nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của NLĐ, đồng thời chào mừng Đại hội lần thứ XII của Đảng. Chương trình do LĐLĐ các tỉnh, TP chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng Lao Động, các ban Chính sách KTXH-TĐKT, Tuyên giáo TLĐ và CĐ ngành TƯ, CĐ TCty trực thuộc TLĐ có CĐ cơ sở trên địa bàn để triển khai với các hoạt động chăm lo cho CNLĐ trên địa bàn như: Hỗ trợ CNLĐ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, bị TNLĐ; ghi nhận, biểu dương những doanh nghiệp vì NLĐ… Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh có trách nhiệm báo cáo Tỉnh ủy, UBND, MTTQ địa phương để có sự ủng hộ, hỗ trợ… Kế hoạch tổ chức chương trình cần được xây dựng và gửi về Ban Tổ chức chương trình (Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng Lao Động) trước ngày 10.12.2015 để tổng hợp, trình Đoàn Chủ tịch TLĐ. Quỹ Tấm lòng Vàng hỗ trợ 15.000.000đ/tỉnh để chi phí quà tặng cho CNLĐ.