Khai giảng lớp học, PGS.TS Dương Văn Sao-Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Hiệu trưởng-cho biết: Đây là lớp tập huấn do trường phối hợp với Ban Tổ chức, Ban Chính sách pháp luật Tổng LĐLĐVN thực hiện, nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về luật pháp, chế độ chính sách có liên quan đến công tác BHLĐ, đồng thời trang bị một số kỹ năng kiểm tra trong công tác BHLĐ…Qua tập huấn, các học viên sẽ biết cách xây dựng kế hoạch, tổ chức, kiểm tra và xử lý, giải quyết các sự việc xảy ra theo quy định của pháp luật.