Chỉ thị nêu rõ: Đối với các vụ TNLĐ chết người, TNLĐ có từ hai người bị thương nặng trở lên xảy ra trên địa bàn thì ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn, LĐLĐ tỉnh, thành phố phải báo cáo nhanh về Tổng LĐLĐVN. Sau khi hoàn thành điều tra, lập biên bản cuộc họp công bố biên bản điều tra phải sao gửi biên bản điều tra TNLĐ, biên bản cuộc họp công bố biên bản điều tra TNLĐ về cho Tổng LĐLĐVN và cho CĐ ngành T.Ư (nếu CĐCS để xảy ra TNLĐ là đơn vị trực thuộc ngành T.Ư)... Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Mai Đức Chính cho biết, Tổng LĐLĐVN cũng yêu cầu Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, TP, CĐ ngành T.Ư, CĐ TCty trực thuộc Tổng LĐLĐVN có trách nhiệm quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc việc thống kê, báo cáo TNLĐ trong hệ thống CĐ trong phạm vi địa phương, đơn vị mình quản lý.