Kết quả, mức thưởng tết cao nhất của khối DN có vốn đầu tư nước ngoài là Cty Unilever với 217.377.000 đồng. Cty Siamp có mức thưởng tết cao nhất là 20.020.000 đồng.
 
Mức thưởng của DN trong nước cao nhất là 60.000.000 đồng thuộc về Cty Nam Phương, cao thứ hai là 55.300.000 đồng là Cty quạt VN.

Theo báo cáo này, mức thưởng bình quân theo ngành nghề: May mặc - da giày là 3.400.000 đồng; điện - điện tử 5.000.000 đồng; thực phẩm 2.500.000 đồng; cơ khí 3.550.000 đồng. Và đa số người lao động trong các DN thuộc KCX - KCN đều được thưởng tết 2013, trung bình là một tháng lương (không có phụ cấp). Thời gian phát thưởng tết cho người lao động được các DN thực hiện trong khoảng thời gian từ 25.1.2013 - 7.2.2013.