Hội nghị đã thống nhất quyết định các hoạt động hưởng ứng bao gồm tuyên truyền về mục đích ý nghĩa thông qua các phương tiện truyền thông, hệ thống thông tin tuyên truyền tại các KCN; tổ chức giải thể thao văn nghệ với quy mô lớn tại 2 KCN (Lương Sơn, bờ trái Sông Đà) với 5 bộ môn: Bóng đá, bóng chuyền, kéo co, chạy, nhảy bao bố; chủ động phối hợp với lãnh đạo DN rà soát, giám sát việc thực hiện kế hoạch, quy định, nội quy biện pháp đảm bảo ATVSLĐ…