Phong trào thi đua ‘‘Doanh nghiệp giỏi”, “Cơ quan, đơn vị văn hóa" được tỉnh Quảng Ninh phát động từ năm 2000, đến nay đã thu hút được đông đảo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và CNVC-LĐ nhiệt tình hưởng ứng, đem lại hiệu quả thiết thực, giúp các doanh nghiệp vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất, giải quyết công ăn, việc làm và đời sống cho người lao động.

Năm 2016, toàn tỉnh có 262 cơ quan, đơn vị, 283 doanh nghiệp đăng ký tham gia phong trào.

Phát biểu tại lễ tuyên dương, ông Trần Văn Thuật – Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN – đánh giá cao phong trào thi đua ‘‘Doanh nghiệp giỏi”, “Cơ quan, đơn vị văn hóa" của tỉnh Quảng Ninh. Phong trào có tính đồng bộ cao với những chỉ tiêu thi đua thiết thực, phù hợp với thực tiễn từng đơn vị, tạo được hiệu quả cao trong sản xuất, kinh doanh; qua phong trào xuất hiện thêm nhiều nhân tố mới, điển hình tiên tiến góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH của tỉnh.

Phó chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật đánh giá: phong trào thi đua ‘‘Doanh nghiệp giỏi”, “Cơ quan, đơn vị văn hóa" của tỉnh Quảng Ninh tạo được hiệu quả cao trong sản xuất, kinh doanh.

Thời gian tới, ông Trần Văn Thuật đề nghị các cấp công đoàn tăng cường tuyên truyền về các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào ‘‘Doanh nghiệp giỏi”, “Cơ quan, đơn vị văn hóa"; xây dựng các tiêu chí thi đua cụ thể phù hợp với từng đơn vị gắn với việc thực hiện hiệu quả những chủ trương phát triển của tỉnh. Đồng thời, nắm vững tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình tư tưởng việc làm của công nhân, người lao động khu công nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ, quan tâm, chăm lo đời sống cho công nhân lao động; phối hợp chặt chẽ với chính quyền triển khai thêm nhiều phong trào thi đua, khen thưởng kịp thời và nhân rộng các điển hình tiên tiến, tiêu biểu.

Phát động phong trào thi đua ‘‘Doanh nghiệp giỏi”, “Cơ quan, đơn vị văn hóa" năm 2017, ông Đặng Huy Hậu – Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh – đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục phát huy đẩy mạnh phong trào lên tầm cao mới gắn với các phong trào thi đua lớn của đất nước, của tỉnh, phấn đấu thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Các DN tích cực đoàn kết, hợp tác, đổi mới, sáng tạo, thúc đẩy sản xuất kinh doanh ổn định và từng bước phát triển, nâng cao doanh thu, đảm bảo việc làm và thu nhập cho ngời lao động.

Tại lễ tuyên dương, UBND tỉnh Quảng Ninh đã trao Cờ thi đua cho 7 tập thể và Bằng khen cho 154 tập thể tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua ‘‘Doanh nghiệp giỏi”, “Cơ quan, đơn vị văn hóa" năm 2016 .