Vận động DN tự chấm điểm

Theo ông Hoàng Văn Trinh - Chánh văn phòng  LĐLĐ tỉnh Lai Châu - hằng năm LĐLĐ tỉnh đều tổ chức các hoạt động hưởng ứng tích cực Tuần lễ Quốc gia về ATVSLĐ - PCCN và phong trào thi đua “Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm ATVSLĐ” trong CNVCLĐ, qua đó góp phần tuyên truyền, giáo dục NLĐ và người sử dụng LĐ thực hiện nghiêm túc các quy trình quy phạm về ATVSLĐ - PCCN trong cơ quan đơn vị. Tuy nhiên, không chỉ ở tuần lễ này, LĐLĐ tỉnh vẫn thường xuyên mở các lớp tuyên truyền các chế độ chính sách về BHLĐ cho NLĐ; phối hợp với Sở LĐTBXH, Sở Y tế, Sở Công an, Sở TNMT tiến hành kiểm tra thực tế  công tác ATVSLĐ - PCCN  trên 50 lượt đơn vị... Ông Trinh cho biết: “Qua kiểm tra cho thấy các DN đều xây dựng nội quy an toàn lao động (ATLĐ) và huấn luyện ATLĐ cho NLĐ, đều thành lập được mạng lưới an toàn vệ sinh viên (ATVSV), trong đó mỗi đơn vị, đội sản xuất có 1 ATVSV chuyên trách thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công”.

Một trong những nét nổi bật về thực hiện công tác BHLĐ ở Lai Châu là hằng năm LĐLĐ tỉnh đều hướng dẫn và vận động các DN tự chấm điểm phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm ATVSLĐ” có sự phúc tra của LĐLĐ tỉnh. Từ phong trào này đã có nhiều đơn vị thực hiện tốt công tác BHLĐ mà nổi bật là Cty CP môi trường đô thị Lai Châu. Hằng năm, Hội đồng BHLĐ Cty CP môi trường đô thị Lai Châu phối hợp chặt chẽ với CĐCS tuyên truyền và quán triệt tới từng tổ, đội, NLĐ bằng hình thức băngrôn, khẩu hiệu, hướng dẫn CB CNVCLĐ tham gia hưởng ứng trồng cây xanh, thu gom vận chuyển và xử lý các loại rác thải, thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống ô nhiễm môi trường... Mạng lưới ATVSV gồm 6 người cùng với 21 người thuộc lực lượng PCCN hoạt động tích cực, đảm bảo an toàn trong lao động sản xuất. Việc triển khai chế độ chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHLĐ và môi trường được đảm bảo nghiêm túc, kịp thời đến tận tổ, đội và NLĐ. Hằng năm, Cty đều mua sắm đầy đủ phương tiện kỹ thuật BHLĐ để trang cấp cho NLĐ... CĐCS Cty luôn động viên CNLĐ phát huy sáng kiến cải thiện điều kiện làm việc, thực hiện tốt việc khen thưởng, thanh toán kịp thời tiền trách nhiệm hàng tháng cho mạng lưới ATVSV của đơn vị.

Cần tăng quyền hạn cho ATVSV


Để công tác BHLĐ thực sự phát huy hiệu quả, CĐCS các DN cần xây dựng chương trình hành động về ATVSLĐ - PCCN gắn với kế hoạch SXKD của đơn vị. Thường xuyên tổ chức huấn luyện ATVSLĐ cho NLĐ và dành thời gian học tập pháp luật về BHLĐ, các văn bản, chính sách, chế độ về BHLĐ cho NLĐ, xây dựng hoàn chỉnh nội quy, quy chế về ATVSLĐ niêm yết tại đơn vị, ở nơi công cộng để nhắc nhở NLĐ thực hiện đúng quy định, đảm bảo “an toàn trong sản xuất, sản xuất phải an toàn”. Các cấp CĐ trong tỉnh cần phối hợp với chính quyền thường xuyên kiểm tra đôn đốc việc trang cấp phòng hộ lao động cho NLĐ một cách kịp thời, đầy đủ, đúng chủng loại...

Các CĐCS cần phân công đồng chí chủ tịch hoặc phó chủ tịch phụ trách công tác BHLĐ, tạo điều kiện thuận lợi cho mạng lưới ATVSV ở cơ sở hoạt động, trong đó cần tăng quyền hạn cho CB ATVSV, cho phép lực lượng này có quyền dừng sản xuất nếu điều kiện làm việc ở đơn vị không đảm bảo an toàn cho NLĐ; lãnh đạo chuyên môn cần có quy định chế độ bồi dưỡng, khen thưởng cho các ATVSV làm tốt nhiệm vụ.