Nghịch lý đối với doanh nghiệp chính là chỗ đó. Các vị chủ doanh nghiệp cũng như người sử dụng lao động không hiểu được quan hệ giữa quyền hợp pháp của người lao động về vệ sinh an toàn lao động, môi trường với việc trong môi trường an toàn sinh sách sẽ không bị ô nhiếm, người lao động sẽ làm ra các hàng hóa chất lượng cao.

Hiện nay nước ta đang hội nhập quốc tế, những tiêu chuẩn khắt khe về tiền lương, về an toàn vệ sinh lao động,môi trường làm việc, môi trường sinh thái đã làm không ít cac doanh nghiệp muốn xuất khẩu được phải đầu tư rất nhiều.

Đúng là người việt nói cho nhau thì không nghe. Công đoàn góp ý về an toàn vệ sinh lao động thì cho là công đoàn chỉ đòi hỏi, chủ doanh nghiệp không hiểu là công đoàn góp ý như vậy để công ty bán được hàng, công nhân có lương, công ty phát triển thì không nghe. Các chuyên gia việt nói thì các doanh nhân nói là chỉ vẽ chuyện, có chỗ làm việc mà kiếm ăn là tốt rồi, cứ đòi hỏi vậy tăng chi phí lên, giá cao sao bán được hàng.

Buồn thay là kẻ có tiền mua hàng của họ yêu cầu họ mới nghe. Không nghe, họ đơn giản là không mua hàng của các doanh nghiệp đó nữa.

Ngày nay các nước văn minh phát triển họ mua hàng, họ không mua hàng giá quá rẻ, nếu họ biết là được sản xuất tại những nơi công nhân lương thấp, điều kiện vệ sinh an toàn lao động kém, môi trường bị ô nhiễm. Chính vì vậy họ phải sang Việt Nam, đến tận nơi doanh nghiệp sản xuất để khảo sát kiểm tra cụ thể.

Đây chính là chất lượng CÔNG THÁI HỌC ( Tiếng La tin là ERGONOMIE) của sự an toàn vệ sinh lao động của môi trường làm việc của người lao động, một chỉ tiêu chất lượng mà nhiều người việt, doanh nhân Việt chưa biết đến. Bên cạnh đó môi trường sinh thái tại địa phương mà doanh nghiệp trú tại không được ô nhiễm. Luật bảo vệ môi trường, TCVN ISO 9001-2008 đã quy định rõ: 

Điểm6.4 của TCVN ISO 9001-2008 VỀ Môi trường làm việc đã quy định

Tổ chức phải xác định và quản lý môi trường làm việc cần thiết để đạt được sự phù hợp đối với các yêu cầu của sản phẩm.

(Chú thích:  Thuật ngữ “môi trường làm việc” liên quan tới các điều kiện tiến hành công việc, bao gồm các yếu tố vật lý, môi trường và các yếu tố khác (như tiếng ồn, nhiệt độ, độ ẩm, chiếu sáng hoặc thời tiết…).

Không đơn giản để các doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp, người sử dụng lao động nghĩ đến con người lao động cho họ, nhận thức này phải trả giá học phí từ kinh tế thị trường hội nhập quốc tế, từ sự thuyết phục, đàm phán thương lượng phân tích như tổ chức công đoàn tại Cảng Tân Vũ - Hải Phòng đã làm được. Điều này được phản ánh rõ trong bài “Thủ tục khiếu nại lao động và hoạt động tư vấn pháp lý” của tác giả Bùi Thị Thanh Huyền, đoàn viên Công đoàn tổ Công đoàn ban Tổ chức Hành chính chi nhánh Cảng Tân Vũ .