Tuy nhiên, ngay sau khi có sự hướng dẫn của Tổng LĐLĐVN, các cấp CĐ trong ba tỉnh đã phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức trong tỉnh gương mẫu thực hiện. Nhiều cơ quan, đơn vị đã ban hành quy chế, treo panô cỡ lớn, biển báo cấm hút thuốc. Nhiều đồng chí là lãnh đạo chủ chốt các sở, ban ngành đã bỏ hoặc giảm hút thuốc. Trong các cuộc hội nghị, hội thảo, liên hoan VHVN... không còn tình trạng hút thuốc. Hằng năm, đưa tiêu chí không hút thuốc lá vào tiêu chí thi đua bình xét khen thưởng, đánh giá CB, công chức.  

Tại tập huấn xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc lá do Tổng LĐLĐVN và Văn phòng Phòng chống tác hại thuốc lá (Vinacosh) tổ chức dành cho CBCĐ cấp trên cơ sở trực thuộc LĐLĐ tỉnh Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, các đại biểu đều nhất trí cho rằng, Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá được Quốc hội thông qua sẽ là cơ sở pháp lý cho việc tuyên truyền phòng, chống tác hại thuốc lá tại VN.

Nhiều ý kiến nêu ra một số kinh nghiệm, biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phòng, chống tác hại thuốc lá; góp phần bảo vệ sức khoẻ của đoàn viên, CNVC, tạo môi trường sống và làm việc trong lành, nâng cao sức khỏe con người. Phát biểu tại lớp tập huấn, ông Hoàng Trọng Vinh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Điện Biên - cho rằng: Thông qua hội nghị tập huấn lần này, đã giúp cho CB CĐ các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Lai Châu nâng cao nhận thức về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe và môi trường.

 Từ đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống tác hại của thuốc lá trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhằm nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi, thay đổi thói quen hút thuốc. Các đại biểu cũng kiến nghị Bộ Y tế đề nghị với Chính phủ, hỗ trợ kinh phí cho các LĐLĐ tỉnh tổ chức tuyên truyền, vận động CNVCLĐ, đặc biệt đối tượng NLĐ khu vực kinh tế NQD.

Bên cạnh đó cần tăng cường mở các lớp tập huấn đến cơ sở; biên soạn tài liệu, đĩa CD, VCD tuyên truyền tác hại thuốc lá phát cho đơn vị. Ngay sau khi Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá có hiệu lực và các nghị định hướng dẫn thi hành, Tổng LĐLĐVN có hướng dẫn các cấp CĐ thực hiện.