Thay mặt Ban Thường vụ, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đỗ Thị Lan đã báo cáo với đoàn công tác về hoạt động CĐ và phong trào CNVCLĐ Quảng Ninh thời gian qua. Theo đó, ngoài việc quan tâm bảo vệ lợi ích chính đáng của NLĐ, LĐLĐ tỉnh đã làm tốt công tác tuyên truyền pháp luật tới NLĐ dưới nhiều hình thức; tổ chức hội nghị NLĐ trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước đạt gần 70% (cao nhất cả nước)...

Cùng với đó, tổ chức CĐ đã vận động đội ngũ CNVCLĐ trên địa bàn tỉnh chung tay đóng góp vào các quỹ từ thiện; 5 năm qua đã xây mới được 400 căn nhà cho CNLĐ gặp nhiều khó khăn. Phó Chủ tịch QH Nguyễn Đức Kiên cũng đã tiếp xúc với trên 100 cán bộ các CĐCS trực thuộc LĐLĐ, báo cáo một số nét chính về kết quả kỳ họp thứ tám, Quốc hội khoá XII.   

T.N.D