Trong quá trình đổi mới, phương châm “hướng về cơ sở, vì NLĐ” được tổ chức CĐ cụ thể hóa như thế nào, thưa đồng chí?

- Từ năm 1988, Đại hội VI CĐVN đã chủ trương đổi mới nội dung, phương thức hoạt động CĐ theo hướng thiết thực, hiệu quả, sát đoàn viên, sát cơ sở, khắc phục tình trạng hành chính hoá trong hoạt động CĐ. Trong quá trình này, CĐVN luôn hướng về cơ sở, vì NLĐ. Đây là mục tiêu xuyên suốt, từng bước được bổ sung, cụ thể hóa, hoàn thiện và phát triển. Từ những hoạt động này, NLĐ có nhận thức mới về tổ chức CĐ, nâng cao tính tự giác đến với tổ chức CĐ.

Tổng LĐLĐVN đã chủ động tham gia xây dựng và hoàn thiện nhiều cơ chế, chính sách liên quan đến GCCN và NLĐ; kiến nghị với các tổ chức, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, giải quyết quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và NLĐ. CĐ tích cực tham gia xây dựng Bộ luật LĐ, Luật CĐ năm 2012 và Hiến pháp sửa đổi năm 2013, tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho việc bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ.

 Đồng chí Trần Thanh Hải thăm, tặng quà CNLĐ nhân "Tháng công nhân" năm 2014. Ảnh: Bắc Việt

CĐ các tỉnh, thành đã tích cực tham gia sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách ưu đãi nhằm đẩy mạnh việc xây dựng nhà ở cho CNLĐ các KCN thuê, nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp; tham gia với UBND địa phương và vận động các DN xây dựng các cơ sở phúc lợi, thiết chế văn hóa, nhà trẻ... phục vụ CNLĐ.

CĐCS đã thể hiện vai trò rất quan trọng, là cấp có hoạt động cụ thể nhất, sát với NLĐ nhiều nhất; khi gặp khó khăn được CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở hướng dẫn, thậm chí cùng thực hiện và từng bước chuyển giao cho cơ sở. Đây chính là sự thay đổi lớn trong tư duy của CBCĐ.

Gần đây nhất, để ủng hộ các lực lượng kiểm ngư, cảnh sát biển, nghiệp đoàn nghề cá, ngư dân đang thực thi nhiệm vụ và LĐ tại Biển Đông - nơi bị Trung Quốc xâm phạm chủ quyền - chỉ trong 1 tuần, các cấp CĐ đã vận động được 34 tỉ đồng. Cũng trong thời gian xảy ra việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981, trước những diễn biến phức tạp tại các KCN-KCX, để tránh cho CNLĐ bị lợi dụng, kích động, nhiều CBCĐ đã không kể ngày đêm cùng CN bảo vệ nhà máy.

Nhiều đơn vị như LĐLĐ TP.Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, LĐLĐ một số tỉnh đã lập tổ xung kích để tham gia giải quyết các vụ việc phức tạp, tuyên truyền để CN không bị kẻ xấu xúi giục; không tham gia vào các hành động quá khích làm ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của các DN, giữ vững trật tự xã hội.

Sự vào cuộc kịp thời của các cấp CĐ theo chỉ đạo của Tổng LĐLĐVN đã góp phần quan trọng vào việc giúp nhiều DN ở Đồng Nai, Bình Dương, Hà Tĩnh... nhanh chóng ổn định tình hình, khôi phục hoạt động trở lại. Đó là những đóng góp thể hiện trách nhiệm lớn với đất nước, với xã hội và với NLĐ.

Thưa đồng chí, thời gian tới, tổ chức CĐ cần tiếp tục triển khai những giải pháp gì để hỗ trợ NLĐ, giúp các DN ổn định và phát triển, đóng góp vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước?

- Chủ trương chung của CĐVN là luôn sát cánh cùng DN chăm lo toàn diện cho CNLĐ. Vì thế, “Tháng CN” năm nay, Tổng LĐLĐVN đã phát động các cấp CĐ thực hiện chủ đề “CĐ đồng hành cùng sự phát triển bền vững của DN”. Để hiện thực hóa chủ đề này, các cấp CĐ rất tích cực phối hợp với các DN tìm các giải pháp khắc phục khó khăn, động viên NLĐ nâng cao hiệu quả LĐ; thực hiện tốt đối thoại tại nơi làm việc nhằm chăm lo, bảo vệ NLĐ tốt hơn. Mặt khác, chia sẻ khó khăn của NLĐ, chỉ tính trong “Tháng CN” năm 2014, các cấp CĐ đã thực hiện hơn 20.000 suất quà, gần 1.000 “Mái ấm CĐ” được xây mới, sửa chữa, trị giá hàng chục tỉ đồng, mang đến với CNVCLĐ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn những tình cảm ấm áp.

Thời gian tới, các cấp CĐ sẽ tiếp tục tuyên truyền, làm cho NLĐ hiểu rõ về tổ chức CĐ, quyền và nghĩa vụ của đoàn viên, từ đó tự nguyện gia nhập CĐ và tích cực tham gia hoạt động CĐ, đồng thời nâng cao chất lượng hoạt động của CĐCS, nghiệp đoàn, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động CĐ, đẩy mạnh việc xây dựng CĐ, nghiệp đoàn vững mạnh, nhất là trong khu vực kinh tế ngoài nhà nước, DN có vốn đầu tư nước ngoài; bố trí CBCĐ chuyên trách ở các DN có từ 1.000 LĐ trở lên.

CĐ cần đặc biệt quan tâm chăm lo CNLĐ ở các KCN, phối hợp với DN tốt hơn nữa để giúp CNLĐ thực sự gắn bó với DN, cùng chủ DN tạo sự ổn định và phát triển bền vững, từ đó ổn định việc làm, nâng cao thu nhập cho NLĐ. CĐ cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ ngư dân, giúp họ yên tâm vươn khơi, bám biển, tham gia giữ gìn chủ quyền biển đảo quốc gia.

Xin cảm ơn đồng chí!