Đây là lễ phát động cấp thành phố, sẽ được tổ chức tại đường Song Hành, KCN Tân Tạo, quận Bình Tân, với khoảng 1.000 người tham dự (trong đó 500 CN) vào sáng 18.3, nhằm hưởng ứng cùng với lễ phát động cấp quốc gia được tổ chức tại tỉnh Đồng Nai diễn ra cùng ngày.