Cùng với việc phát động phong trào thi đua “LĐ giỏi, LĐ sáng tạo”, CĐ Prime Group đã làm việc với lãnh đạo tập đoàn và tổ chức phát động thi đua “Nói không với tai nạn lao động” (TNLĐ) trong CNVCLĐ toàn tập đoàn. Trên cơ sở đó, các Cty thành viên phát động thi đua tại hội nghị NLĐ. Hưởng ứng “Nói không với TNLĐ”, CBCĐ và chuyên môn từ các phân xưởng sản xuất trở lên đều ký cam kết thực hiện tốt nội dung này. Tiếp đó, Ban Thường vụ CĐ Prime Group thành lập tổ công tác xuống làm việc lần lượt với giám đốc các Cty thành viên thống nhất các nội dung cần làm nhằm ngăn ngừa TNLĐ và kết hợp truyền thông tới NLĐ và CB quản lý. Mạng lưới an toàn vệ sinh viên được củng cố, kiện toàn tại các đơn vị thành viên. Hằng tháng, các an toàn vệ sinh viên đều có báo cáo kết quả hoạt động và đề xuất kiến nghị với giám đốc Cty, thường vụ CĐ Prime Group. Bên cạnh đó, rất nhiều băngrôn, khẩu hiệu tuyên truyền về ATLĐ được treo tại nơi làm việc của các đơn vị để nhắc nhở NLĐ về an toàn LĐ… Hiệu quả từ phong trào  “Nói không với TNLĐ” thể hiện rõ qua các thành tích đã đạt được trong năm 2012: Số vụ TNLĐ giảm 15,6%, số người bị TNLĐ giảm 52,9%, chi phí cho TNLĐ giảm 629% - tương đương với 1,7 tỉ đồng.

Có thể nói, phong trào “Nói không với TNLĐ” là kinh nghiệm tốt, thể hiện sự vận dụng sáng tạo của CĐCS, phù hợp với điều kiện thực tế LĐSX của đơn vị. Kinh nghiệm này cần được nhân rộng ở nhiều nơi khác.