Theo thông tin ban đầu, DN này bắt đầu làm ăn kém hiệu quả sau khi được cổ phần hóa và rơi vào tình trạng đặc biệt khó khăn từ đầu năm 2012 trong bối cảnh kinh tế khó khăn. NLĐ trong Cty đã phải nhiều lần nghỉ việc do sản xuất đình trệ.

LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên đã cử đại diện xuống nắm bắt tình hình và đang phối hợp với các cơ quan chức năng, Cty tìm nguồn vốn trả lương và các chế độ chính sách cho NLĐ.