Tới dự buổi lễ có ông Đường Minh Tấn - Phó Giám đốc BHXH tỉnh Lào Cai; lãnh đạo LĐLĐ huyện Mường Khương, lãnh đạo BHXH huyện Mường Khương, lãnh đạo công ty TNHH MTV Chè Thanh Bình và 129 NLĐ của Cty.

Đây là đơn vị đầu tiên của huyện Mường Khương được BHXH huyện bàn giao sổ BHXH cho NLĐ. Hiện nay, ngành BHXH huyện đang khẩn trương rà soát lại sổ BHXH và cho thấy, có trên 3.000 người tham gia đóng BHXH. Ngay sau khi bàn giao sổ BHXH cho NLĐ tại Cty TNHH MTV Chè Thanh Bình, ngành BHXH huyện sẽ tiếp tục bàn giao sổ BHXH cho NLĐ trên địa bàn huyện. Dự kiến, đến hết ngày 30.10.2017 sẽ bàn giao xong.

Việc bàn giao sổ BHXH cho NLĐ quản lý nhằm tạo điều kiện cho họ biết được các thông tin về tham gia BHXH, BHTN và theo dõi cả quá trình đóng - hưởng của mình, NLĐ vừa giám sát được việc tuân thủ pháp luật về trách nhiệm đóng BHXH, BHTN của Cty, từ đó có ý thức hơn về trách nhiệm của bản thân trong lao động sản xuất để tạo ra sản phẩm đạt chất lượng cao nhất, góp phần vào sự phát triển bền vững của Cty.