Theo báo cáo của LĐLĐ tỉnh, số CNVCLĐ trong các đơn vị có tổ chức CĐ toàn tỉnh năm 2012 có 144.601 người, trong đó đoàn viên CĐ là 127.185 người. Năm 2012, tiếp tục thực hiện chương trình phát triển 1,5 vạn đoàn viên CĐ của nhiệm kỳ 2008 – 2013, các cấp CĐ trong tỉnh đã thành lập được 40 CĐCS, kết nạp 14.040 đoàn viên mới.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ tình hình khó khăn của nền kinh tế, vẫn còn gần 4% số LĐ trong tỉnh thiếu việc làm. Lương bình quân của LĐ trong tỉnh đạt 2.950.000 đồng người/tháng, trong đó mức lương cao nhất là 40 triệu đồng/người/tháng (thuộc về Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Nghệ An); mức lương thấp nhất là 850.000 đồng/người/tháng (thuộc về khối cán bộ bán chuyên trách cấp xã, phường, thị trấn). Tính đến tháng 12.2012, nợ ở các đơn vị do Bảo hiểm xã hội tỉnh quản lý là hơn 267 tỉ đồng, nợ bảo hiểm thất nghiệp gần 3,9 tỉ đồng, nợ bảo hiểm y tế là hơn 157,7 tỉ đồng. Đến nay, một số doanh nghiệp ở lĩnh vực xây dựng, giao thông còn nợ BHXH với số lượng lớn (từ 1-3 tỉ đồng).

Với tinh thần tương thân, tương ái của tổ chức CĐ, trong năm, LĐLĐ tỉnh đã phát động xây dựng nhà "Mái ấm công đoàn" cho CNVCLĐ khó khăn và đã thu được 928.594.000 đồng tiền Quỹ Mái ấm Công đoàn. Ban quản lý Quỹ Mái ấm công đoàn tỉnh đã xét hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho 55 CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, trong đó xây dựng mới 42 nhà, sửa chữa 13 nhà với tổng số tiền 1.455.000.000đ; đã khánh thành, bàn giao 18 nhà. Bên cạnh đó, LĐLĐ tỉnh cũng hỗ trợ giải quyết việc làm cho LĐ trong tỉnh qua nguồn vốn của Tổng LĐLĐVN và UBND tỉnh, giúp giải quyết 346 người được vay. LĐLĐ tỉnh cũng giới thiệu 4 CĐ cơ sở để Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh cho vay với số tiền 400.000.000 đồng, giải quyết  96 LĐ tham gia vay, tạo được 45 việc làm mới.